Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik duyurusuna göre, YÖK tarafından bilimsel araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesine ek olarak ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımı da yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları’nın (YÖK) ‘Bilimsel Araştırma Projeleri’ hakkındaki yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 31187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ duyurusuna “ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması,” ibaresi eklendi. Buna göre, yükseköğretim Kurumlarında bilimsel araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesine ek olarak ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımı da yapılacak.

Yönetmelikte yer alan bilgilere göre, söz konusu kaynak aktarımı, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde 30’unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilip yükseköğretim kurumu rektörü tarafından onaylanarak verilecek. Proje değerlendirmesi yapacak uzman, yükseköğretim kurumu içinden veya dışından belirlenecek ve bilimsel araştırma projesi alanında en az doktora derecesine sahip olacak. Komisyon Başkanı ise yükseköğretim kurumu tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek. Komisyon, en az yedi en çok 11 öğretim üyesinden oluşacak.

İŞLEMLER YÖKSİS’TEN YÜRÜTÜLECEK
Yükseköğretim kurumları tarafından Yükseköğretim Bilgi sistemi (YÖKSİS)’te duyurusu yapılmış ve yapılmakta olan projeler dikkate alınacak. Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS’e girilecek. Ayrıca bilgiler, Yükseköğretim kurumunun internet sayfasından da kamuoyuna duyurulacak.