Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı tehdit eden Korona (COVD 19) virüs salgını 11 Mart’ta ülkemize de sıçramış, bundan sonra gün geçtikçe yayılma seyri göstermiştir.

Tarihte eşi görülmemiş bir hızla yayılmakta olan bu felakete karşı herkesin üzerine düşeni eksiksiz bir şekilde ve tam bir sorumluluk bilinci içinde yerine getirmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Can kaybı yanında toplumu sosyal ve ekonomik yönden tahrip eden bu salgınla mücadele etmede topyekûn bir savaş vermek durumunda olduğumuz bir gerçektir. Resmi kurumlar, özel kuruluşlar ve vatandaşlar olarak hepimiz bu savaşın kaçınılmaz birer parçası olarak sabırla, özveriyle, birlik ve bütünlük içinde, dayanışma gereklerine riayet ederek bu mücadeleyi yürütmek zorundayız. Tarih bu konudaki başarımızı veya başarısızlığımızı kalın harflerle kaydedecektir.

14.650 öğrencisi ve 891 personeli ile büyük bir insan topluluğunu bünyesinde barındıran Üniversitemizde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çalışmaların önemi açıktır. Yaşanan olağanüstü süreçte salgının kontrol altına alınması yönünde Devletimizin aldığı tedbirlere paralel olarak Üniversitemizde de yapılması gerekenler hızla ele alınarak planlamalar ve düzenlemeler üzerinde dikkatle çalışılmıştır. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden itibaren eğitim-öğretimin aksatılmasına meydan vermeden salgınınönüne geçilmesi yönündeplanlanan tedbirler uygulamaya konulmuştur.

Bu çerçevede;
1- İlk günden Üniversitenin bütün fiziki mekanları dezenfekte edilerek işe başlanmıştır.
2- Asansörler, merdiven korkulukları, kapı kolları gibi sürekli el değen yerler her gün periyodik olarak dezenfekte edilmektedir.
3- Bütün birimlerin girişlerine el dezenfekte aparatları yerleştirilmiş, ellerin dezenfekte edilmesi ve sosyal mesafenin korunması için ikaz yazıları asılmıştır.
4- YÖK Tarafından Üniversitelerde derslerin üç haftalığına tatil edilmesi üzerine hemen uzaktan eğitim sistemimiz geliştirilerek bütün derslerin uzaktan verilmesine müsait hale getirilmiştir.
5- Bir hafta içinde öğretim üyelerimizin tamamına yakınının derslerini sisteme yüklemeleri sağlanmış veöğrenciler uzaktan eğitim yoluyla evlerinden dersleri takip etmeye başlamışlardır.
6- Gerçekleştirilen Marka destekli proje ile kurulmuş olan üç boyutlu çıktı atölyemizde şeffaf koruyucu maskeler üretilmeye başlanmış olup ücretsiz olarak sağlık personeline sevk edilmektedir.
7- Üniversite içindeki yönetimle ilgili toplantılar, herkesin bulunduğu yerden katılacağı online sistemle yapılmaya başlanmıştır.
8- Personelimizden kronik hastalığı bulanlar ile 60 yaş üzerindeki personel idari izinli sayılarak evlerine gönderilmiştir.
9- Dönüşümlü çalışma ve evden çalışma yöntemiyle birimlerimizde bulunan personel sayısı en az seviyeye indirilmiştir.
10- Sosyo-kültürel etkinlikler, hizmet içi eğitim faaliyetleri, çalıştaylar ve bilimsel toplantılar iptal edilmiş veya ertelenmiştir.
11- Hijyenik şartlar oluşturulmak suretiyle Üniversitenin kurumsal gelişim ve altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü