İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ekonomik nedenlerden dolayı faaliyetlerine devam edememesi bir kez daha vakıf üniversitelerinin ekonomisini gündeme getirdi.  YÖK, vakıf üniversitelerine yönelik yeni bir ekonomik denetleme paketi hazırladı.

Daha önce dar kapsamlı yapılan düzenleme, daha kapsamlı bir çalışmaya dönüştürüldü. Çalışma tüm vakıf üniversitelerinin bundan sonraki mali durum garantisini kapsıyor.

Üzerinde çalışılan YÖK taslağının içinde öngörülen vakıf üniversiteleri, yeniden düzenlenen maddelerle geniş bir bölüme dönüştü. İktidar partisi milletvekilleri, YÖK’ün hazırladığı metnin, yeniden vakıf üniversitesi yöneticileriyle çalışılması ve birden fazla kurumu içine aln simülasyonla durumunun daha iyi saptanmasını önerdi. Görüşler alındıktan sonra yeniden şekillenecek düzenleme şu hükümleri içeriyor.

Borç- Gelir İlişkisi

Vakıf üniversitelerinin ekonomik durumları sürekli takip edebilmek için mekanizma kurulacak. Bu üniversitelerin “döndürülebilir” borçlarının bir yıllık öğrenci geliriyle karşılanabilir, olmasına bakılacak. Ancak, bu kriterin daha ayrıntılandırılabilir için yeni bir çalışma yapılmasına karar verildi. Bu üniversitelerde “borç-gelir” dengesi oluşturulurken, sadece bir yıllık verilerin yeterli olmayacağına ilişkin görüşler dile getirildi.

Daha önce yapılan düzenlemede, ekonomik güçlüğü aşan üniversitenin yeniden vakfa devrine olanak sağlanırken bu devrin yapılmaması noktasına gelindi.  Ancak bunun sakıncaları da ayrıca masaya yatırılıyor. Eğitim izni verilmesine bile, vakfın mal varlıklarının iade edilmesiyle ilgili formüş tartışılıyor.

Hürriyet Gazetesinin haberine göre, vakıf üniversitelerinin ekonomik açıdan sorun yaşamamaları için “garanti fonu” kurulması kararlaştırılmıştı. Her vakıf üniversitesinin olası bir ekonomik krizde kullanılmak üzere bir yıl süreyle belli bir miktarı fona yatırması planlanıyor. Bu miktarın belirlenmesi ve denetlenmesi görevi,YÖK’te oluşturulacak bir kurula verilecek.