Korona Salgını nedeniyle aniden başlayan Uzaktan eğitim Türkiye’de her yönü ile tartışılmaya devam ediliyor. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), korona salgını sürecinde 18 bin öğrencinin katıldığı araştırmada öğrencilere uzaktan eğitim deneyimleri hakkında neler düşündüğünü araştırdı.

“Gençler Dersler Nasıl Gidiyor?” sloganı ile 111 devlet ve 52 vakıf olmak üzere 163 üniversitede uzaktan öğrenim gören 18 bin öğrencinin katıldığı araştırmada öğrencilerin yüzde 66’ının bilgisayarı ya da tableti ve evinde internet bağlantısı bulunduğu aktarıldı. Uzaktan eğitim konusunda YÖK’ün aldığı kararı öğrencilerin yüzde 63’ü “iyi” ve “çok iyi” şeklinde değerlendirirken sadece yüzde 9’u “çok kötü” olarak yorumladı.

Üniversiteler Hazırlıksız

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 64’ü üniversite ve fakültelerin hazırlığını yetersiz buldu.  Öğrencilerin sadece yüzde 30’u dijital içeriklerin ve sunum, ders notu gibi materyallerin dersin amacıyla örtüştüğünü ifade etti.  Öğrenciler ders içeriklerinin “kes-kopyala-yapıştır” metoduna göre yapıldığını söyledi.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sıkıntı da uzaktan eğitim veren akademisyen ve hocaların öğrencilerin gözünde “teknoloji okuryazarlığı yoksunu” . Öğrencilerin sadece yüzde 47’si hocalarının bu süreçte kendilerine karşı olan tutumlarından memnun oldu. Öğrencilerin sadece yüzde 40’ı hocalarına elektronik posta ile iletişim kurabildiğini, hocalarının bu konuda kendileri ile iletişim kurma konusunda yetersiz kaldığını söyledi.