Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesince “Mimarlığı Yeniden Düşünmek” temasıyla düzenlenen “Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch 2020)” başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesince “Mimarlığı Yeniden Düşünmek” temasıyla düzenlenen “Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch 2020)” başladı.

Bilim insanlarını, mimarları, şehir plancılarını, bina uzmanlarını, eğitmenleri, mühendisleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bilimsel çerçevede teorik ve pratik bilgileri paylaşmak ve tartışmak üzere bir araya getiren sempozyum, çevrim içi gerçekleştiriliyor.

Oturum Başkanı, KBÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özçağlar, katılımcılara sempozyum hakkında bilgi verdi.

Sempozyumda, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülser Çelebi “Sürdürülebilirlik ve Mimarlık İlişkisi”, İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Işık da “Kerpiç Yapı ve Deprem İlişkisi” konulu sunum yaptı.

Tasarım ve teori, yapı, yapı malzemeleri, yapım sistemleri ve teknoloji ilişkisi, fiziksel çevre denetimi, yapılı çevre, mimari mühendislik, iç mekan tasarımı, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, tarihi çevre ve kültürel miras, mimarlık meslek pratiği, mimarlık ve politika/ideoloji, mimarlık eğitimi, mimarlık tarihi, coğrafi bilgi sistemleri konularında tecrübelerin paylaşıldığı sempozyuma, birçok yabancı ve yerli bilim insanı da katılım sağladı.