NG Araştırmainsanların depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu ve konu hakkındaki bilgilerini betimlemek için 7-22 Aralık 2022 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, 1475 kişinin katılımı ile bir araştırma yaptı. Araştırmanın detayları şöyle:

Deprem anında yapılması gerekenleri biliyor musun?

Olası bir deprem sırasında kendimizi nasıl koruyacağımızı bilmekte fayda var. Özellikle risk altında olan bölgeler için uzmanlar alınması gereken tedbirler ve deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında bizi sık sık uyarıyor. Peki deprem anında yapılması gerekenleri biliyor muyuz? Bu soruya katılımcılarımızın verdiği cevaplara bir göz atalım.

Araştırmada %19 oranında kişi deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitime katıldığını belirtirken, %27’si bu konuyu kendisinin araştırdığını söyledi. %49’u medyada bu konu hakkında bilgi veren uzmanları dinlerken, %5’lik oran deprem ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Evin depreme dayanıklı mı?

Deprem, ülkemizde dikkat edilmesi gereken en ciddi olaylardan biri. Bu sebeple herkesin deprem tedbirlerini alması büyük önem taşıyor. Alınacak en önemli deprem tedbirleri arasında, binaların depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması bulunuyor.

Katılımcılara yaşadıkları evin depreme ne kadar dayanıklı olduğu konusu da araştırıldı. Araştırmaya katılanların %47’si evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünürken, %9’u evinin depreme dayanıklı olmadığını düşünüyor. %19’u evinin deprem yönetmeliğine uygun olduğunu fakat dayanıklı olduğunu düşünmediğini belirtti. Kalan kişiler ise bu konu hakkında bir bilgiye sahip olmadığını söylüyor. ”Bilmiyorum” cevabını verenlerin oranı ise %25.

Evinin yakınında deprem sonrası toplanma alanı var mı?

Katılımcıların çoğunluğu evinin yakınında deprem toplanma alanı olduğunu belirtti. Her 4 kişiden 1’inin ise deprem toplanma alanı olmadığını belirtmesi dikkat çekici bir sonuç olarak ön plana çıktı.


Evlerimize dayanıklılık testi yapıldı mı?

Katılımcıların %23’ü testin yapıldığını ve binalarının dayanıklı çıktığını belirtirken, %2’si yapıldığını ve binalarının dayanıklı olmadığını söyledi. %37’lik bir oran binaları için böyle bir testin yapılmadığını ifade ederken, %38’lik oran bu konu hakkında bilgi sahibi değil.

Deprem çantamız hazır mı?

Araştırmaya katılan insanların %22’si evlerinde deprem çantası olduğunu belirtirken %45’i olmadığını söyledi. Kalan kişiler ise evlerinde deprem çantası bulunmadığını fakat hazırlamayı düşündüklerini ifade etti.

Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında neler olması gerektiği soruda en yüksek oranı %87 ile el feneri alırken beraberinde %85 ile ilk yardım seti, %83 ile düdük geliyor. %76 oranında kişi kolay bozulmayacak yiyecekleri mutlaka bulundurmayı düşünürken, %75 bol miktarda şişe su bulundurmayı elzem görüyor. Bunlar dışında düzenli kullanılan ilaçlar, battaniye, yedek pil vb. gibi malzemeler deprem çantasında mutlaka bulunması gerektiği düşünülen eşyalar arasında yer aklıyor.

Deprem sonrası nerede güvende oluruz?

Araştırmaya katılanların %87’si kendilerini en fazla park gibi açık hava alanlarında güvende hissettiklerini söyledi. %12 oranında kişi evini güvenli buluyor. Uçak, araba, kamu binaları ve diğer yerleri güvenli bulanların oranı gittikçe azalıyor.

Deprem sonrası haberleşme tercihleri neler?

Büyük depreme hazır mıyız?

Uzmanlar tarafından uzun süredir, Marmara Bölgesi çevresinde büyük deprem uyarısı yapılıyor. Peki, biz bu depreme ne kadar hazırlıklıyız?