TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 3 proje destek almaya hak kazandı.

  TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı ve TÜBİTAK tarafından kamuoyuna duyuruldu.

  TÜBİTAK tarafından 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında sunulan 154 projeden 94’ünün desteklenmesine karar verildi. İTÜ öğretim üyeleri tarafından yürütülen 3 proje daha program kapsamında destek almaya hak kazandı.

   Öğretim üyelerimizden, Doç. Dr. Hakan Karaağaç, Doç. Dr. Muhammet Ü. Kahveci ve Doç. Dr. Osman Akın Kutlar’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen projeler şöyle sıralandı:

  • Projenin Adı: Kanser teşhis ve tedavisinde kullanılma potansiyeli olan aza-BODIPY içerikli poli’lerin (β-amino ester) hazırlanması ve biyolojik özelliklerinin araştırılması.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Muhammet Ü. Kahveci; İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

  • Projenin Adı: Düzenli yapıda ve pasifize edilmiş ZnO nanoteller tabanlı CZTS yarı-geçirgen güneş hücrelerin optik-geçirgen-iletken-elektrot olarak uygulanan grafen katmanları üzerine üretimi.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hakan Karaağaç; İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

  • Projenin Adı: Wankel motorunun insansız hava araçları ve menzil arttırıcı olarak kullanımına yönelik performans ve yakıt tüketimi iyileştirilme olanaklarının araştırılması.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Osman Akın Kutlar; İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü