Felsefesiz Eğitim Olmaz

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan’ın kaleme aldığı, “100 Soru Cevapta Eğitim Felsefesi” kitabı Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) tarafından neşredildi. Kitap hakkında bilgi veren Doç. Dr. Süleyman Doğan, felsefesiz eğitim olamayacağını ve Türkiye’nin eğitim alanı çözülmeyen bir muamma olduğunun belirtti.

 

Neden Eğitim Felsefesi Kitabı?

Kitabı neden kalama aldığının bilgisini veren Süleyman Doğan, “Bu kitap on beş yıldır üniversitede verdiğim “Eğitim Felsefesi” dersindeki bir ihtiyaçtan doğmuştur. Öğrencilerimin hep; “Hocam daha kolay anlayacağımız soru ve cevaplı bir kitap yok mu?” sorusuna birazda şaka yollu, “Bir gün sizin için kitap kitap yazacağım!” cevabımı ancak bu kitapla gerçekleştirme imkanı buldum” diyor.

Kitabın hedefinin düşünceyi düşündürmek olduğunun altını çizen Doğan şu önemli noktaların altını çiziyor: “Kitabın bir hedefi de düşünceyi ve özellikle de eleştirel düşünceyi kazandırmaktır. Öğrencilerin düşünme becerileri kazanmasının önemini kavramış öğretmenlerle, derslerde öğrencilerin araştırmaya yönlendirilmesi, derslerin tartışma ve soru-cevap şeklinde işlenmesi, problem çözme yeteneğinin geliştirmesine yardım edilmesi, derse katılmada ve soru sormada kendilerine güven duygusunu sağlamada yardımcı olabilecektir. Soru sorarak öğrenen insanın doğasına uygun bu çalışmanın faydalı olması bendenizi ziyadesiyle mutlu edecektir.”

Eğitim Felsefesi kitabında şu önemli bilgiler veriliyor: “Felsefenin ilk görevi tutarlı bir bütünleştirici ve buluşçu düşünmeyi sağlamaktır. Bu kitap, felsefenin özel bir dalı olan eğitim felsefesine kısa ve temel bir giriş yapmak için hazırlanmıştır. Eğitim felsefesi genel felsefe ile kısmen amaçlarından, daha doğrudan ise yöntemleri bakımından bağlantılıdır. Bunu açıklamak için bir girişim olarak felsefenin doğasına bakmamız gerekir.”

 

Eğitim Politikaları!

Bir ülkenin gelişmesinde eğitim politikasının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Süleyman Doğan, “Bir ülkenin eğitim gerçeğinin temel zeminini eğitim felsefesi oluşturur; onun üzerine eğitim politikaları şekillendirilir; eğitim politikalarına dayanarak eğitim planlaması somutlaştırılır; eğitim planlamasıyla da eğitim uygulamalarına meşruluk kazandırılır. Eğitimi genel olarak insanı terbiye etme sanatı olarak tabir edebiliriz. Eğitim sayesinde ve eğitim vasıtasıyla çocuklarda var olan düşünme kabiliyetini geliştirmek ve düşünmeyi alışkanlık haline getirmek mümkün ve de gereklidir” dedi.

 

 

Titiz Bir Çalışma

Uzun soluklu bir çalışma ürünü olan kitabın amacı şöyle ifade ediliyor: “Kitabın soru-cevap şeklinde yazılış amaçlarından biri de okuru ve özellikle üniversite öğrencilerini düşünmeye sevk etmek, onları biraz olsun kendi sorduğu sorularla baş başa bırakmaktır. Bütün soru ve cevaplarda pek çok kaynaktan yararlanılmış ve alıntılar metin içinde ve kaynakçada gösterilmiştir. Her bölüm başında bir önemli söze yer verilmiş ve bölüm sonuna okuma parçası ilave edilmiştir.”

Kitap on bölümden oluşuyor. Bölümler konulara ayrılmış ve her konu üzerine on soru-cevapla konuyu işleniş ve her bir bölüm öncesinde önemli bir söz ve her bölümün sonunda ise okuma parçası yer alıyor. Bu eserin eğitim felsefesiyle ilgili yapılacak çalışmalara bir nebze de olsa katkı sağlarsa kendimi bahtiyar addedeceğinin altını çizen Süleyman Doğan, kitapta konuyla ilgili çok fazla kaynakça da kullandığının altını çiziyor.

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

“Eğitim Felsefesi” çalışmasına “Takriz” yazan felsefeci Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç kitapla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: “Değerli ilim adamı, Doç. Dr. Süleyman Doğan konu ile ilgili meseleleri gayet düzenli ve eğitim felsefesi mantığına uygun olan bir silsile içerisinde işlemiştir. Bu yaklaşım kesinlikle öğrenciler için çok önemlidir çünkü kavramların tanımlarından sonra teoriler içerisinde nasıl kullanıldıkları örnek teşkil edeceğinden anlaşılmalarını kolaylaştıracaktır. Değerli Eğitimci ve meslektaşım Doğan’ın burada yaptığı işte bunlara tam anlamıyla bir giriş teşkil edecektir diye düşünüyor ve bu eserin ilim hayatımıza hayırlar getirmesini ve nice bu yönde çalışmalara öncülük etmesini niyaz ederken kendilerini ayrıca tebrik ediyorum.”

 

Beş ayda dört kitap

Pandemiyi (salgın) fırsata dönüştüren akademisyen ve yazar Doç. Dr. Süleyman Doğan beş ayda Kitapyurdu Doğrdan Yayıncılık tarafından dört kitabı neşredildi. Bunlar sırasıyla:

1-Hayatı Güzelleştiren Hikayeler

2-Rektörler Konuşuyor

3-Koronaya 100 Mektup

4-100 Soru Cevapta Eğitim Felsefesi.