Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi taslağını hazırladı. Taslakta üniversitelerin yönetimi için yeni bir model ortaya konuldu. Hukuki ve mali statü açısından devlet, vakıf ve özel tanımlanan üniversitelerin misyonlarına ve kapsamlarına göre de sınıflandırılması önerildi

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun önerdiği modelde, tüm devlet üniversitelerinde, üniversite konseylerinin oluşturulması ve üst yönetimin konsey ile rektörden oluşması, konsey üyelerinin üniversitenin misyonuna uygun olarak toplumla ve ilgili sektörlerle etkileşimini kuvvetlendirecek biçimde üniversiteye destek olmuş, hizmet etmiş, ülkenin kültür sanat ve iktisadi hayatında temayüz etmiş, toplumla üniversite arasında köprü kurabilecek kişiler arasından atanması önerildi.

TCCB EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU@CBegitimogretim

(1) Kurulumuz, “Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı”nı hazırlayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir.

Resmi Twitter'da görüntüle

ÜNİVERSİTE MODELLERİ

Üniversitelerin yapısına ilişkin önerilerin de getirildiği taslakta “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu dahil olmak üzere hukuki ve idari düzenlemelerin yeniden ele alınması, üniversitelerin hukuki ve mali statü açısından devlet, vakıf ve özel; misyonlarına göre eğitim, araştırma, topluma hizmet ve mesleki eğitim odaklı; kapsam açısından ise tematik, sınırlı alanda uzmanlaşmış ya da çok yönlü üniversite olarak yapılandırılması ve üniversitelerin faaliyetlerini kurumsal kimliklerine uygun olarak geliştirmelerinin teşvik edilmesine ilişkin temel prensiplere yer verildi.

YABANCI DİLE SINIRLAMA

Üniversitelerin istihdam için farklılaşması da planlandı. Devlet üniversitelerine bağlı meslek yüksekokullarının her bölgede kurulacak olan “bölgesel mesleki eğitim üniversiteleri” bünyesinde yeniden yapılandırılması taslakta yer aldı. Ayrıca açıköğretim üniversiteleri için yeni temel kriterlerin oluşturulması gündemde. Yükseköğretim programlarında işlevsel olmayan yabancı dil eğitimlerinin sınırlandırılması da değerlendirilen başlıklar arasında.