Sosyal Demokrasi Vakfı Vakfı SODEV’in gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’de eğitimi masaya yatırdı. 17-21 Ekim 2019 tarihlerinde 600 kişilik bir örneklem ile yüzde 95 güven aralığında yapılan araştırma verilerine göre toplumun yüzde 51’i Türkiye’de ki eğitim hakkında olumsuz düşüncelere sahip.Eğitimin iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 19.3.

Araştırmaya katılanlar “Sizce öğrenciler Türkiye’de dünya standardında eğitim alıyor mu?” Sorusuna yüzde 86.4 oranında hayır derken,”Sizce Türkiye’de eğitim almış bir genç dünyanın her yerinde iş bulabilir mi?” sorusuna yüzde 80.9 oranında “hayır” yanıtını verdi.

SODEV’in araştırmasına göre, Türkiye’de insanların yüzde 72.8’inin “20 yıl önce üniversitelerden mezun olanların bugüne göre daha yüksek ücretler aldığını” düşünüyor. Araştırmanın bir diğer ilginç verisi ise “İmkanınız olsa hangisine sahip olmak istersiniz?” sorusuna yüzde 58 oranında “ Yüksek bir gelire sahip olmak”, yüzde 41.9 oranında ise “yüksek bir gelire sahip olmak” yanıtı geldi.