Sabancı Üniversitesi Ankara Proje Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen “Sabancı Üniversitesi Dijital Teknolojilerde Öncü: Siber Güvenlik, Kriptografi, Blok Zincir” etkinliklerinin ikincisi 9 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti.

Sabancı Üniversitesi’nin siber güvenlik ve dijital teknolojiler alanındaki yetkinliklerinin paylaşıldığı, farklı sektörlerden yönetici ve paydaşların bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmalarını Ankara Proje Ofisi Yöneticisi Elif Tepeli, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı.

Sabancı Üniversitesi Ankara Proje Ofisi Yöneticisi Elif Tepeli, yaptığı açılış konuşmasında “Sabancı Üniversitesi’nin önemli yetkinlik alanlarından birisi olan dijital teknolojiler konusunda yeteneklerimizi ekosisteme tanıtmak üzere çok benzer bir etkinliği kısa süre önce Ankara’da düzenledik. Devamı sayılabilecek bu etkinliğimizde de yeteneklerimizi endüstri ile birlikte ve işbirliği içerisinde değerlendirme isteğimizi paydaşlarımıza iletmek istedik. Sabancı Üniversitesi olarak endüstri işbirliklerinin araştırma yeteneklerimizi arttırmak için itici güç olduğunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çabalarımızı arttırarak sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, paydaşlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğinin bilincinde olduklarını vurgulayıp “Sabancı Üniversitesi olarak özellikle dijital teknolojiler, veri analitiği ve siber-güvenlik alanlarında yeni bir atılım içindeyiz. Çalışmalarımızın kamu kuruluşlarına, sanayi şirketlerine ve toplumun geneline doğrudan katkı sağlamasını son derece önemsiyoruz ve bunu sağlamak için söz konusu alanlarda bir farkındalık oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Bu alanlardaki yetkinliklerimizi paylaşmamız ve yeni işbirliği olanakları oluşturmamız bizim için çok değerli bir hedeftir.” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal böylesi etkinliklerin ortak çalışma kültürünün yaratılması için çok değerli olduğunu vurgulayarak, 11.nci Kalkınma Planı çerçevesinde de dijital teknolojilerin çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Hasan Mandal konuşmasında sanayi kuruluşlarının üniversitelerle birlikte bu çalışmaları yürütmelerinin ülke ekonomisine yapacağı olumlu katkının da altını çizdi.

Etkinlikte Sabancı DX adına Şirzen Yanmaz, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) adına Cüneyt Evirgen ve Savunma Sanayi Başkanlığı önderliğinde çalışmalarını devam ettiren Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi adına Banu Sarıoğlu birer konuşma yaptı. 

Siber Güvenlik, e-Yönetişim ve e-Devlet Kıdemli Uzmanı Dr. Mustafa Afyonluoğlu, ‘Siber güvenlik için blok zincir mi yoksa blok zincir için siber güvenlik mi?’ ‘Blok zincir siber güvenliği sağlayabilir mi?’, ‘Hangi meslekler blok zincirden olumsuz etkilenecek?’, ‘Hangi sektörler blok zincir ile atılım yapabilir?’, ‘Dünyada ve AB’de ne gibi gelişmeler var?’, ‘Türkiye’de bu alanda neler yapılmalı?’ sorularını masaya yatırdı ve siber güvenlikte paydaşlar arasında güven ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erdinç Öztürk de blok zincir için yeni nesil altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve son aylarda Sabancı Üniversitesi ekibinin doğrudan katkıları ile çözülen MIT LCS35 Crypto-Puzzle çalışmasının ana hatlarını anlattı.

Toplantıda ayrıca moderatörlüğünü Prof. Dr. Selim Balcısoy’un yaptığı ve Prof. Dr. Albert LeviDr. Erdinç ÖztürkDr. Kamer KayaProf. Dr. Erkay Savaş ve Dr. Orçun Çetin’in katıldığı “Siber güvenlikte yeni gelişmeler, kriptoloji ve blok zincir uygulamaları” paneli düzenlendi ve blok zincirde ulusal ve uluslararası standartlaşma çalışması yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantıya Siber Güvenlik Öğrenci Kulübü temsilcileri de katılım sağladı. Toplantı sonrasında Sabancı Üniversitesi akademisyenleri ile paydaşları bir araya getiren tematik ikili görüşmeler gerçekleştirildi.