Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen kitap müzakereleri serisinin üçüncüsü, 11 Mart Çarşamba günü İsefam Seminer Salonu’da gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Zeyneb Hafsa Orhan’ın sunumuyla gerçekleşen programda, David Graeber’e ait “Borç” kitabı ele alındı.

“Borç” kitabında yazarın vurguladığı iki temel nokta olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Zeyneb Hafsa Orhan, ilk olarak kitabın, ekonominin takasa dayandığı varsayımını reddetme üzerinde kurulu olduğunu söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Orhan, “Bu çerçevede kitabın temel tezi, ekonominin borca dayandığı ve tüm ekonomik ilişkilerin temelinde borç kavramının bulunduğu yönündedir” dedi. Kitapta vurgulanan ikinci önemli hususunun insani ekonomiden ticari ekonomiye geçiş ve borcun nicelleştirilmesi süreci olduğunu kaydeden Orhan, bu bağlamda yazara atıfta bulunarak tarihte kredi – takas şeklinde döngüsel bir sürecin var olduğuna değindi. Orhan, paranın zatı itibariyle para olmadığını, aslında kredi ilişkilerinin somutlaşmış biçimi olduğunu ifade ederek, David Graeber’in de bu görüşü savunan kredi teorisyenleri arasında bulunduğunu belirtti. Ayrıca Zeyneb Hafsa Orhan, konuyu İslam iktisadı ile ilişkilendirerek değerlendirdi.

Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı program, katılımcıların soru ve yorumlarının tartışılması ile devam etti. Program hediye takdiminin ardından son buldu.