Sakarya Üniversitesinde 2020 yılında eğitim, uluslararasılaşma, sektörle entegrasyon, Ar-Ge, yayın ve üniversite sektör işbirliği başta olmak üzere birçok alanda yapılan yeniliklerin bu yıl da artarak sürdürülmesi amaçlanıyor.

SAÜ, geçen yıl eğitim, uluslararasılaşma, sektörle entegrasyon, Ar-Ge, yayınlar, üniversite-sektör işbirliği, teknokent, engelli öğrenciler, dijital üniversite ve kampüs hayatı gibi birçok alanda gerçekleştirdiği yeniliklere ek olarak 2021 yılında da bu alanlarda iyileştirme çalışmalarına devam edecek.

Uluslararasılaşma

SAÜ uluslararasılaşma stratejisi kapsamında 2020 yılında bin 774 uluslararası öğrenciyi kabul ederek, uluslararası öğrenci oranını yüzde 6’dan yüzde 8’e yükseltti. Sakarya YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ilk defa uygulandı. Uluslararası sıralamalarda ise Times Higher Education (THE)’da “Endüstriyel Yenilik ve Altyapı” kategorisinde dünya çapında 200-400 bandında yer aldı. UI Greenmetric’te sıralamasında tüm alanlar bazında dünya çapında 310’uncu sırada yer alarak gümüş yıldız ödülüne layık görülürken, “Tesisler ve Altyapı” başlığında dünyada 70’inci ve Türkiye’de 5’inci sıraya; “Enerji ve İklim Değişimi” başlığında dünyada 279’uncu ve Türkiye’de 9’uncu sıraya yerleşti.

2021 yılında uluslararası öğrenci oranı yüzde 10 seviyesine çıkarılacak. Sakarya YÖS aday sayısının yüzde 50, sınav merkezi sayısının ise yüzde 100 arttırılması amaçlanıyor. İngilizce program sayısı 24’e çıkarılacak. Bunun yanı sıra anlaşma sayısı arttırılarak Erasmus ve Mevlana hareketliliğinde gelen öğrenci sayısının yükselmesi sağlanacak. TOEFL iBT (Test Of English as a Foreign Language, Internet Based Test) sınavı SAÜ ana yerleşkesinde yapılabilecek.

Web sayfaları 3 dilde hazırlanacak

Uluslararasılaşma İçin Görünürlük ve Tanıtım Çalışmaları kapsamında bu yıl web sayfalarının tamamı Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanacak. Kampüslerde tüm birim tabelaları Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere yenilenecek. Yine bu yıl ön lisans diplomaları da çift dilde (Türkçe/İngilizce) verilmek suretiyle tüm diplomalarda çift dile geçilmiş olacak. En az iki uluslararası ortak/çift diploma programı açılacak ve uluslararası öğretim üyesi sayısı yüzde 33 arttırılacak. Uluslararası sıralama kuruluşlarına yapılan ilk başvuruların ardından iyileştirme çalışmaları ile sıralamalarda (THE ilk 1000, UI Greenmetric genel ve alt başlık sıralamalarında iki kat iyileşme) ilerleme sağlanacak ve Uluslararası Öğrenci Evi açılacak.

Eğitim

SAÜ’de 2020’de öğrencilerin farklı ve farklılaşan hedeflerini desteklemek üzere disiplinlerarası eğitim modellerine yoğunlaşıldı. Çift Anadal Program (ÇAP) ve Yandal Program sayıları artırıldı. Bir SAÜ yeniliği olan İlgi Alanı uygulaması ile öğrencilerin kariyer planlamasına destek olunması amaçlandı.

2021’de Çift Anadal/Yandal/İlgi Alanı sayısı ve katılımcı öğrenci sayısı arttırılacak. Veterinerlik Fakültesi ve 14 yeni bölüm/programın açılması için YÖK’e başvurulacak. Sosyal Transkript Uygulaması yaygınlaştırılacak. 8 birim/bölümün akreditasyon sürecine devam edilerek, akreditasyonda liderlik konumu pekiştirilecek. Sektör Dersi ve Öğrenci Ar-Ge Uyumunu Artırma Projelerinde ders ve katılımcı öğrenci sayısı arttırılacak; gerekli sistem revizyonları yapılacak. “Eğitim Destek Birimi” eğiticilerin eğitimi ve eğitim ile ilgili yeni çalışmalarını sürdürecek. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) izleme değerlendirmeleri doğrultusunda eylem planı oluşturulacak. Öğrenci Senatosunun işlevselliği arttırılacak ve tematik öğrenci çalıştayları, gerekirse çevrimiçi olarak devam ettirilecek.

Ar-Ge, Yayın ve Üniversite-Sektör İşbirliği

SAÜ 2020’de Ar-Ge, yayın ve üniversite-sektör işbirliği alanlarında birçok yeniliğe imza attı. TÜBİTAK Yetkinlik Analizi Raporuna göre SAÜ, 2020’de Bilgi Güvenliği, Enerji Depolama, Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri alanlarında Türkiye’de ilk üçte yer aldı. TÜBİTAK Girişimcilik endeksinde 27’nci, URAP sırlamasında 26’ncı sıraya yükseldi. Laboratuvarların cihaz envanterleri kataloğu yenilendi, Yayın ve Proje Destek Ofisi kuruldu ve SAÜ Ar-Ge kataloğu hazırlandı.

2021’de ise laboratuvarlar ve cihazların geçen yıl kullanıma açılan Merkezi Laboratuvar Yönetim Sistemi (LABSİS) üzerinden yönetiminde etkinlik geliştirilecek. SAÜ Üniversite-İş Dünyası Koordinasyon Kurulu (UNİKUR) ile SATSO arasında koordinasyon oluşturulacak. Dijital SAÜ Ar-Ge kataloğu hazırlanacak. Patent başvuruları ve patentlerin ticarileşmesi programı yaygınlaştırılacak. Öncelikli alanlarda ulusal ve uluslararası işbirliği projeleri, AB projeleri, TÜBİTAK, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Türkiye Ulusal Ajansı projeleri başvuruları arttırılacak. “2547 Sayılı Kanun 58’nci Madde” kapsamında üniversite-sanayi işbirliği proje sayısı arttırılacak. SAÜ-Uluslararası ikili işbirliği projeleri ve öncelikli alan projeleri desteklenecek. Kaliteli Yurt Dışı araştırmacıları SAÜ’ye çekmek için BAP proje desteği uygulamasına geçilecek.

Başta öncelikli alanlar olmak üzere araştırma altyapısı güçlendirilecek. Öğretim üyesi başına düşen indeksli yayın ortalaması artırılacak. İndeksli yayınlarda nitelik artışı önem kazanacak. Yeni 2244 proje başvuruları yapılacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri arttırılacak. “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” tedavi faaliyetleri başlayacak. “Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” yönetiminde Sakarya’ya ve bölgeye yeni hizmetler sunulacak. “TÜBİTAK Yetkinlik Analizi Raporu” kapsamında I. Bölge alanlarında kalitenin arttırılması sağlanacak; diğer bölgelerde sayı ve/veya kaliteye odaklanılacak. TÜBİTAK Girişimcilik ve URAP sıralamasında daha üst sıralara yerleşmek için planlamalar yapılacak, teşvik mekanizmaları yürürlüğe konulacak.

Dijital Üniversite

2020’de SAÜ’nün yeni bir ürünü olan 15 üniversitenin de kullandığı Uzaktan Eğitim Platformu (UZEP) Uygulamalı Dersler Platformu (UDEP) oluşturuldu. SAÜ Sanal Tur erişime açıldı ve e-sınav modülü geliştirildi.

2021’de ise UZEP kullanımı yaygınlaştırılacak. UDEP’te yer alan video sayısı iki kat arttırılacak, standardizasyon sağlanacak. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) biriminde yapılan çalışmalar dış kaynaklı projelere dönüştürülecek. YÖK-Bulut sisteminin oluşturulması için çalışmalar yapılacak. Üniversite yönetim sistemlerinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirilecek ve uygulamalar bulut teknolojileri ile yaygınlaştırılacak. BAUM biriminde geliştirilen dijital sistemlerin diğer üniversitelerle paylaşımı için yöntemler geliştirilecek. BAUM tarafından dijital sistemler alanında üniversitelerin yanı sıra endüstri ile de projeler gerçekleştirilecek. Geliştirilen dijital sistemler ve ürünlerin markalaşması ve patentleşmesi sağlanacak.

Teknokent

2020’de Teknokent yüzde 100 doluluğa ulaştı. Özellikle savunma sanayii ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalarının sayısı arttı. Akademisyen firma sayısı zirve yaparak 28’e yükseldi. TÜBİTAK 1601 proje başvurusunda Sakarya Teknokent orta uygulayıcı kuruluş olarak kabul edildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’deki teknokentler arasında sadece Sakarya Teknokent kiralarda indirim yaparak bünyesindeki firmaları destekledi.

2021’de ise mevcut firmaların kurumsal ve finansal yapılarının güçlendirilerek uluslararası pazara açılması desteklenecek. Uluslararası ve ulusal yatırım firmalarıyla işbirliği içerisinde Teknoloji Yatırım Fonu kurularak Teknokent bünyesindeki firmalara ve özellikle genç girişimcilerimizin firmalarına ortak olunacak. Patent ticarileştirilmesine verilen önem sürdürülecek. Nitelikli İşgücü Geliştirme Merkezi (NİGEM) projesi ile her yıl 40 öğrenci, uygulamaya dönük ileri yüksek teknoloji bilgi yeterliliğine sahip olarak sektörlere kazandırılacak. Uzay ve Havacılık Uygulama ve Prototip Merkezi (SAÜTEK54HUMA) hayata geçirilecek.

Üniversite Sanayi İş birliği kapsamında elde edilen başarı korunacak. Gebze OSB firmaları ile Sakarya Teknokent firmaları ortak projelerde eşleştirilecek. GOSB-Düzce-Sakarya Teknoparkları ortak AB proje çalışmaları yapacak. Akademisyen ve öğrenci firma sayısı arttırılacak, kurumsal kapasitelerinin yükseltilmesi desteklenecek. Teknokent firmalarının ürünleri dijital platformda tanıtılacak ve pazarlanacak. TR42 Bölgesi Teknoparklarının ortak kümelenme projeleri hazırlanacak. Dijital platform kurularak, iş dünyası ve TÜBİTAK ortaklığıyla lisans bitirme ödevlerinin sektörlerin sorunlarına yönelik projelendirilmesi sağlanacak. Teknokent firmalarının yürüttüğü projelerde istihdam edilen mezun ve stajyer sayısı arttırılacak.

 Kampüs Hayatı

2020’de Kurumsal Çevre ve Atık Yönetimi (KÇAY) Sistemi ve Atıkları Toplama ve Bertaraf Etme Sistemi (Sıfır Atık Sistemi) oluşturuldu. Merkezi Kütüphane genişletme ve iyileştirmesi yapıldı. ‘Yaşayan Kampüs’ konsepti içinde öğrenci ve personelin sosyal, sportif ve rekreasyon imkanlarını iyileştirme çalışmalarına devam edildi ve SAÜ aidiyetini artırıcı çalışmalar kapsamında SAÜ Dükkan projesi ile logolu ürünlerin arzı başlatıldı.

2021’de ise SAÜ Bilim Ödülleri, kapsamı genişletilerek verilmeye devam edilecek. Öğrenci topluluklarının etkinlikleri desteklenecek. “Yaşayan Kampüs” için ilave imkânlar öğrenci ve personelin kullanımına sunulacak. SAÜ konsept projeleri hayata geçirilecek. Sıfır Atık Projesi kapsamında kampüs düzenlemeleri yapılacak. Yerel ve ulusal paydaş kurumlarla kampüs içi ve kampüs dışı etkinlikler arttırılacak. Teknofest başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım için teknik öğrenci toplulukları/grupları desteklenecek.

 Engelsiz Üniversite

2020’de engeli öğrencilere yönelik danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Engelli öğrencilerin erişebilirlik sorunlarını tespit çalışması yapıldı, açık ve kapalı mekanlarda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. YÖK tarafından düzenlenen 2020 Engelsiz Bayrak Ödüllerine başvuru yapıldı ve 4 fakülte ‘Mekanda Erişilebilirlik ve Eğitimde Erişilebilirlik Ödüllerine Adaylık Sertifikası’ aldı.

2021’de ise erişilebilirlik arttırılacak, engel gruplarına göre öğrenci ve personele gerekli destekler sağlanacak. Aday olarak gösterilen 4 fakültenin Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülü alması için gerekli adımlar atılacak. Kütüphane, Kültür ve Kongre Merkezi ile 6 fakülte için Engelsiz Üniversite Bayrak Ödüllerine başvuru yapılacak.


9.485 kez görüntülendi.