Sakarya Üniversitesinde 2019 yılında uluslararasılaşma, eğitim, sektörle entegrasyon ve Ar-Ge başta olmak üzere birçok alanda yapılan yeniliklerin yeni yılda da artarak sürdürülmesi amaçlanıyor.

2019 yılında uluslararasılaşma, eğitim, sektörle entegrasyon, Ar-Ge, yayınlar, üniversite-sektör işbirliği, teknokent, engelli öğrenciler, dijital üniversite ve kampüs hayatı gibi birçok alanda atılım gerçekleştiren Sakarya Üniversitesi, 2020 yılında da bu alanlarda iyileştirme çalışmalarını sürdürecek.

“Uluslararasılaşma artırılacak”

2019 yılında uluslararasılaşma alanında yapılan çalışmalar kapsamında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü kurularak, uluslararası öğrenci kaydında yüzde 40’lık bir artış sağlandı. Uluslararasılaşma kapsamında İngilizce lisansüstü (8 Yüksek Lisans 2 Doktora) programı açılırken, İngilizce İşletme lisans programı hazırlık sınıfı ile eğitime başladı. Bu kapsamda ayrıca uluslararası öğrencilerle buluşma ve kaynaşma toplantıları artırıldı. 2020 yılında ise SAÜ, kendi YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavını yapan üniversiteler arasındaki yerini alacak. Bu kapsamda Sakarya YÖS’ün Türkiye’nin 6 ilinde ve 9 farklı ülkede gerçekleştirilmesi, uluslararası öğrenci kaydının 2019 yılının iki katına çıkarılması, Uluslararası Öğrenci Evi kurulması, yeni İngilizce programların açılması, Erasmus ve Mevlana hareketliliğinden gelen öğrenci sayısını artırılması, uluslararası ortak diploma programlarının açılması ve yabancı öğretim üyesi sayısı en az yüzde 50 artırılması planlanıyor.

“Eğitimde yeni modele geçilecek”

Eğitim ve Eğitimin Sektörle Entegrasyonu alanında ise 2019 yılında 220 yeni ders tanımlandı, 400’den fazla derste güncelleme yapıldı. Ön lisans ve lisans yönetmelikleri revizyonu gerçekleştirildi ve bunlara bağlı 21 yönerge yürürlüğe girdi. İşyeri Fakültede, UMDE, 7+1 ve 3+1 uygulamalarına ilave olarak ‘Sektör Dersleri’ uygulamasına geçildi. 5 fakültede 10 ve lisansüstünde 11 sektör dersi açıldı. SAÜ’nün sektöre hazırlayan uygulamalı eğitim modellerine ilave olarak Ar-Ge yatkınlığı olan lisans mezunu yetiştirebilmek için model araştırması yapıldı ve ‘Öğrenci Ar-Ge Uyumunu Artırma Projesi’ ve buna yönelik uygulama yönergesi hazırlandı. Eğitim laboratuvarlarını iyileştirme çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılım ve organizasyonu ile elde ettikleri kazanımların tanınması kapsamında ‘Sosyal Transkript’ uygulamasına geçildi. Öğrenci Dekanlığı koordinatörlüğünde öğrencilerin kendilerini ilgilendiren konularda fikir ve çözüm önerilerinde bulundukları Öğrenci Çalıştayı yapıldı. Öğrenci Senatosu kompozisyonu yenilendi ve toplantılar başladı. ‘Eğitim Destek Birimi’ oluşturuldu ve destek sistemi üzerinde çalışmalara başlandı. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akreditasyonu ile akredite olan bölüm sayısı 37’ye çıktı. 5 birim/bölüm akreditasyon sürecini başlattı. Yeni yılda ise bu alanda yapılacak çalışmalar kapsamında yandal programları, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmak için sektör ihtiyaçları ve multidispliner bakış açısıyla ele alınacak ve sayı olarak artırılacak. Seçmeli dersler ‘İlgi Alanı’ oluşturacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Öğrencinin alt uzmanlık alanı geliştirmesini ve belgelendirmesini temin etmek suretiyle kariyer planlamasına destek olunacak. Bölüm seçmeli derslerinde ilgi alanına yönelik seçmeli ders grupları oluşturulacak. Yeni oluşturulan ‘Eğitim Destek Birimi’ ile yeni eğitim modelleri ve teknolojik yeniliklerin sınıf ortamına taşınması sağlanacak. ‘Öğrenci Ar-Ge Uyumunu Artırma Projesi’ hayata geçirilerek, sektör ve akademiye araştırma desteği verebilecek donanımda mezun hedefine doğru yol alınacak. Eğitim laboratuvarlarının sarf malzemesi, cihaz ve donanım bakımlarından iyileştirilmesine önem verilecek. EUA (European Universities Association) değerlendirmesi yenilenecek. Bölüm akreditasyonları devam edecek, akreditasyon alan bölüm sayısı artırılarak Türkiye’de öncü rol sürdürülecek. Öğrenci Senatosunun toplanma sıklığı artırılacak ve oluşan öneriler uygulamaya geçirilecek. Tematik öğrenci çalıştayları düzenlenecek.

“Üniversite-sektör işbirliği artacak”

Üniversite-Sektör İşbirliği alanında ise 2019 yılında laboratuvarların cihaz envanterleri çıkarıldı ve paydaşlara duyuruldu. Türkiye’de çok sınırlı olan ticarileşmede SAÜ’de somut adım atıldı ve sağlık ve turizm sektörleri basta olmak üzere hijyen kontrolü sağlayan ilk ticari ürün lansmanı ile yapıldı. Siber güvenlik alanında SSB destekli ‘Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı’ projesine başlandı. TÜBITAK BIGG kapsamında yatırım desteği alındı. 20 adet TÜBITAK, 1 MARKA, 2 Türkiye Ulusal Ajansı projesi alındı. İki SAÜ’lü akademisyen TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü aldı. SAÜ- Fikri Mülkiyet Hakları Kurulu (FSMHK) oluşturuldu. SAÜ Araştırma Merkezleri, Stratejik Ar-Ge Planına dâhil edildi. İndeksli yayın ortalamasında öğretim üyesi basına düsen yayın 0.71’den 0.8’e yükseldi. Atıf sayısı ise 8 bin 568’den 9 bin 800’e yükseldi. 5 Ar-Ge merkezi ile 5 Adet 2244 Projesi sunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Vektörle Mücadele Protokolü imzalandı ve bu çerçevede çalışmalar başladı. SAÜ Üniversite-Is Dünyası Koordinasyon Kurulu (UNIKUR) oluşturuldu. Diş Hekimliği Fakültesi nitelikli diş poliklinik hizmeti vermeye başladı. Böbrek nakil ünitesi açıldı. 30’dan fazla nakil gerçekleştirildi. Bölgenin önemli böbrek nakil merkezi konumuna geldi. İnme merkezi açıldı. İnmeli hastalara 7/24 müdahale edecek şekilde hizmet planlandı. 7 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hizmete açıldı. Toplam koroner YBÜ yatak sayısı 27 oldu. 2020 yılında da bu alanda yapılacak çalışmalar kapsamında SAÜ Yayın ve Proje Destek Ofisi hayata geçirilecek. SAÜ Bilim ve Proje Ödülleri daha geniş kapsamlı olarak verilecek. İndeksli yayında öğretim üyesi basına düsen yayın sayı artırılacak. Atıf sayısının sürdürülebilir bir şekilde artmasını temin edecek etki faktörü yüksek yayınların hedeflenmesine yönelik adımlar atılacak. SAÜ’nün ülkenin ve bölgenin kalkınma önceliklerine katkı düzeyini artırmak üzere mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu alanlar basta olmak üzere araştırma alanları güçlü bir şekilde desteklenecek. SAÜ patent başvuru sayısı arttırılacak. Ticarileşme faaliyetlerine ağırlık verilecek. SAÜ Araştırma Merkezlerinin faaliyetlerine göre teşvik edilmesi sağlanacak. Sıfır atık programı oluşturulacak. SAÜ Üniversite Is Dünyası Koordinasyon Kurulu (UNIKUR) faaliyetleri kapsamında sanayi işbirliği projeleri desteklenecek. Savunma sanayii firmaları ile uygulamalı projeler başlatılacak. 10+1 yataklı 3. basamak anestezi yoğun bakım ünitesi Mart ayında hizmete açılacak. 8+1 yataklı 2. basamak dâhiliye yoğun bakım ünitesi Korucuk Kampüsünde açılacak. İlik nakli için hazırlıklar sonuçlandırılarak hizmet verilmeye başlanacak. SAÜ, yeni hizmet birimleri ile Sakarya ve bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunumu artıracak. Öneriler uygulamaya geçirilecek.

“Teknokent öncelikli alanlara ağırlık verecek”

Teknokent alanında da 2019 yılında Sakarya Teknokent, 84 Teknokent arasında 14. sıraya yükseldi. Teknokent firmalarında yürütülen proje sayısı 140’a ulaştı. TÜBITAK BIGG kapsamında Sakarya Teknokent kuluçka şirketi ilk defa yatırım desteği aldı. Sakarya Teknokent koordinasyonunda Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında 41 adet firma öz kaynaklı Ar-Ge projesine başladı. Ar-Ge projelerinin ticarileştirilmesi kapsamında Sakarya Teknokent tarafından desteklenen 2 Tekno-Yatırım projesinden biri kabul edildi, diğeri revizyon aldı. 36 adet TÜBITAK-TEYDEB proje başvurusundan 12 tanesi kabul edildi ve 18 tanesi beklemede. 12 KOSGEB Ar-Ge proje başvurusundan 6 tanesi kabul edildi ve 4 tanesi beklemede. 1 Uluslararası ve 6 Ulusal Patent tescili gerçekleştirildi. Sakarya Teknokent Hızlandırılmış Girişimcilik Etkinliğinde (G-FAST 2020) 130 başvuru ile rekor sayıya ulaşıldı; G-FAST 2019 etkinliğine katılan üç proje yatırımcılardan finansman desteği aldı. Sakarya Teknokent’in “Nitelikli İşgücü ve Girişimci Yetiştirme Merkezi” projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SOGEP kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dijital Platformu (Ar-GeBlog) ve Teknokent Firmaları Dijital Platformu (TeknoBlog) hizmete sunuldu. Sakarya Teknokent “Tecrübe Paylaşımı” ve “Uzmanına Sor” etkinlikleri ile Ar-Ge firmalarına sonuç odaklı destek verdi. 2020 yılında ise bu alanda Sakarya Teknokent G-FAST etkinliği bölgesel seviyeye yükseltilecek. Sakarya Teknokent “Nitelikli İşgücü ve Girişimci Yetiştirme Merkezi” faaliyete geçirilecek. Sektörlerin nitelikli is gücü ihtiyaçları tespit edilerek buna yönelik eğitimlerin Sektör Uzmanı Mentör eşliğinde Teknokent’te verilmesi sağlanacak. Ulusal ve Uluslararası patentlerin ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar artırılacak. Akademisyenlerin Üniversite-Sanayi İşbirliği ekosistemine daha fazla katılımına yönelik yeni modellemeler geliştirilecek. Sakarya Teknokent öncelikli alan olarak belirlediği savunma sanayi, gıda ve kimya sektörlerine ağırlık verecek.

“Mimari erişilebilirlik artırılacak”

Engelli öğrenciler ve çalışanlar alanında da 2019 yılında birçok çalışmaya imza atıldı. Bu kapsamda farklı engel kategorilerinde 116 öğrenciye ihtiyaca göre psikososyal destek verildi, bölümlerine öğrencilerin uyumlarını artırmaları için danışmanlık sağlandı. Mimari erişebilirdik çalışmaları yapıldı, kampüsün engelli dostu olması yolunda ilerlendi. Görme engelli öğrenciler için 90 adet ders kitabı dijitalleştirildi. Braille yazıcıdan kabartma çıktı alınarak ders notları öğrencilere ulaştırıldı. Engelli öğrencilere ve personele yönelik oryantasyon eğitimleri verilerek farkındalık çalışmaları yapıldı. Toplamda beş engelli öğrenciye akran desteği sağlandı. 2020 yılında ise bu alanda mimari erişilebilirliğin artırılması, engel kategorilerine göre kütüphane, ders ve sınav desteklerinin iyileştirilmesi, farkındalık ve oryantasyon çalışmalarının artırılması planlanıyor.

“Dijital Üniversite tüm hızıyla sürecek”

Dijital Üniversite alanında da 2019 yılında Varlık Yönetimi Sistemi, Araç Bandrol ve Kapı Kontrol Sistemi, Personel Mesai Takip Sistemi, Akademik Teşvik Başvuru Sistemi, YÖS Başvuru Sistemi, Mekan/Derslik Randevu Sistemi, Sosyal Transkript Sistemi, Veri Toplama Sistemi, Kariyer Danışmanlık Sistemi, Mentör-Mentee Atama Sistemi, Karta Online Para Yükleme Sistemi, Kütüphane Açık Erişim Sistemi (Dspace) ve Yapı İşleri için İş Talep Sistemi olmak üzere 13 sistem geliştirildi. Mevcut SABİS modülleri yeni yönetmelik ve yönergelere uyumlu hale getirildi. Beş üniversiteye BAUM tarafından geliştirilen modüllerin satısı gerçekleştirildi. 2020 yılında ise Dijital Üniversite alanında dijitalleşmede öncülük rolü yeni atılımlarla sürdürülecek. SABİS’in modüler yapısı modül pazarlamaya uyumlu hale getirilecek ve YÖK vizyonuna uyumlu olarak ‘açık erişim ve açık bilim’ alanında ilerlemeler sağlanacak.

“Yaşayan Kampüs devam edecek”

Kampüs Hayatı alanında da 2019 yılında “Yaşayan Kampüs” projesinin ilk etabı tamamlandı. SAÜ19 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri üç gün olarak düzenlendi. Bu yılda 20 kongre, 344 sempozyum, seminer, 26 konser, 16 tiyatro ve 17 gösteri olmak üzere toplam 429 etkinlik düzenlendi. Kantin ve kafeteryalarda standardizasyon ve iyileştirme çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı. Kampüs güvenliğini artırmaya ve trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldı. 180 topluluğun desteğiyle “bağımlı olma özgür ol” adlı konferans ve fidan dikme etkinliği düzenlendi. Sakarya Üniversitesi emekli akademisyen ve çalışanları ile ‘Vefa Buluşması’ gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi Bilim Ödülleri, 3 kategoride, 4 alanda ve 27 adet ödül ile düzenlendi. İletişim Koordinatörlüğü ‘Bir Bilene Soralım’, ‘Dekanına Sor’ gibi projelerle ara yüz olma yönünde adımlar attı ve sosyal medya mecralarında SAÜ görünürlüğü artırıldı. 2020 yılında da bu çalışmalar kapsamında ‘Yasayan Kampüs’ projesine, kantin ve kafeterya iyileştirmelerine devam edilecek. Sakarya Üniversitesi ‘50. Yıl Etkinlikleri’ yapılacak. SAÜ İletişim Koordinatörlüğü öğrenci, akademisyen ve birim bazlı başarı ve faaliyetlerin etkin duyurusunu sağlayacak. Sakarya Üniversitesi aidiyeti oluşturacak (SAÜ Dükkân, SAÜ logolu ürünler, SAÜ Yayınları) adımlar atılacak. Atık kontrolü sağlanacak ve sıfır atık uygulamasına geçilecek.

16-01-2020 / ST