Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyelerinin üç projesi 2020 yılında ilk kez açılmış olan TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Program kapsamında MDBF Öğretim Üyelerimiz Burak Kocuk, İsmail Çakmak, Murat Kaya Yapıcı’nın projeleri desteklendi. Üç yıl sürecek projelere toplam 2 Milyon 750 Bin TL araştırma hibe desteği yanında, her bir proje yürütücüsünün yürüteceği araştırmaları için proje ekibinde yer vereceği 5 doktora öğrencisinin/doktora sonrası araştırmacının burs giderleri, projede yer alacak araştırmacılar için PTİ ve ev sahibi kurum/kuruluşa kurum hissesi/genel gider desteği verilecek.

Programın “Genç Araştırmacı” kategorisinde desteklenen Burak Kocuk’un yürütücüsü olduğu proje “Matris Çarpımı İçeren Büyük Ölçekli Eniyileme Problemleri ve Uygulamaları” başlığını taşıyor. Söz konusu projede başta biyoloji, malzeme bilimi ve kontrol olmak üzere birçok alanda karşılaşılan bir eniyileme problemi sınıfı incelenecek. Bu sınıftaki problemler, sonlu veya sonsuz bir aileden seçilecek matrislerin çarpımlarını içeren, doğrusal olmayan ve çoğunlukla kesikli eniyileme problemleri olarak belirtiliyor. Proje kapsamında büyük ölçekli ve oldukça zorlayıcı olan bu problem sınıfının matematiksel yapısı incelendikten sonra probleme özgü çözüm yöntemleri geliştirilecek. Daha sonra bu yöntemler Antibiyotik Zaman Makinesi ve Çok Katmanlı İnce Film Problemleri’ne uygulanacak.

“Deneyimli Araştırmacı” kategorisinde desteklenen İsmail Çakmak’ın yürütücüsü olduğu proje “Nitrat: iyotun topraktan bitkiye, bitkiden hayvan sütüne transferindeki bariyer” başlığını taşıyor. Söz konusu projede; topraktan bitkilere ve bitkilerden inek sütüne kadarki gıda zinciri içinde iyotun alınması, taşınması ve birikmesi üzerinde nitratın etkilerinin araştırılması ve  ortaya çıkarılması hedefleniyor. İyot noksanlığı, zihinsel gelişim üzerinde, tiroit doku bozukluklarında ve tiroit kanserinin ortaya çıkışında önemli bir risk etmeni olarak görülüyor. İnek sütü, insanların (özellikle çocukların)  iyot gereksinmesinin karşılanmasında  en önemli bir kaynak olarak gösteriliyor.

İnsanlarda iyot noksanlığı problemini azaltmaya yönelik olarak  30 yıldan fazla bir zamandan beri başta sofra tuzunun iyotça zenginleştirilmesi olmak üzere çok yönlü tedbirler uygulamaya sokulmasına karşın, iyot noksanlığı  insanlarda hala küresel bir mineral beslenme  sorunu olarak  karşımızda durmakta. İnsanlarda iyot noksanlığının artışında tüketilen gıda ve içeceklerdeki nitratın  önemli  bir rolü olduğu düşünülüyor.

“Deneyimli Araştırmacı” kategorisinde desteklenen Murat Kaya Yapıcı’nın yürütücü olduğu programın üçüncü projesi ise “Yenilikçi Taramalı Uç Yongalarının Geliştirilmesi ve Taramalı Uç Tabanlı Erişilebilir Mikro/Nanoüretim Platformlarının Kazanılması” başlığını taşıyor. Söz konusu projede; çok kuvvetli bir görüntüleme ve karakterizasyon aracı olan taramalı uç mikroskopları, masaüstü ortamda mikro/nano ölçeklerde desen yaratabilen maliyet-etkin yazıcılar haline getirilecek. Geliştirilecek özgün taramalı uç yongaları ve sistemler ile tipik bir AFM platformu doğrudan litografi ya da biyoyazıcı olarak kullanılabilecek ve böylece nano ölçekte desenlemeden, hücre biyomekaniği uygulamalarına uzanan bir platform teknoloji kazanılacak.

TÜBİTAK tarafından ilk kez 2020 yılında açılan 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki bilim insanlarına destek verilmesi hedefleniyor.

Programa başvurabilmek için araştırmacının Q1 dergilerdeki yayın sayısı, son 5 yılda bulunduğu kurumların QS ve THE Üniversite sıralamaları, TÜBİTAK ve TÜBA ödülü almış olması, yürütmüş olduğu ERC ve RIA/IA projesi gibi kriterler bulunuyor.