Cluj Napoca Teknik Üniversitesi & İstanbul Rumeli Üniversitesi ortaklığında Romanya’nın Baia Mare şehrinde gerçekleştirilen ‘’5.Kuzey Uluslararası Ekonomi Konferansı’’ sona erdi. Küresel pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansta İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve personelleri üç farklı bildirileri ile katılım sağladılar.

Bu yıl 5’incisi gerçekleşen Kuzey Uluslararası Ekonomi Konferansı’nın partneri İstanbul Rumeli Üniversitesi oldu. Romanya’dan, Türkiye’den ve birçok ülkeden araştırmacıların, akademisyenlerin katılım gösterdiği konferansta, ekonomi biliminin yanı sıra hukuk, tarih, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin farklı dallarına da yer verildi. Türkiye’de 200’ü aşkın üniversite arasından ön plana çıkan İstanbul Rumeli Üniversitesi, hem onur komitesinde hem bilimsel komitede yer aldı. Kurumun İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin ağırlıklı olarak yer aldığı etkinlikte Rektör Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kara, İİSBF Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Mucip Gökçen onur komitesinde yer alırken, İİSBF akademisyenlerinden Doç. Dr. Engin Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, Dr. Öğr. Üyesi Fatih T. Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Y. Çendek ise bilimsel komitede bulundu. Üniversitenin araştırma görevlileri bildirileri ile konferansa katkı sundu. Çevrimiçi gerçekleşen konferansta İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ar. Gör. Ceren Tabakcıoğlu ve Ar. Gör. Uzay Ergün ‘’ Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik, Akademik Motivasyon Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’, Uluslararası İlişkiler Bölümü Ar. Gör. Özlem Öztürk ve Ar. Gör. Hakan Ozan ‘’ Koronavirüsün Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşme Sürecine Etkisi’’, Uğur Türkyılmaz ve Gülden Kıvırcık ise ‘’Türkiye İle Romanya Arasındaki Siyasi Ve Ekonomik İlişkilerin Tarihsel Süreci’’ adlı bildirileri ile katılım sağladılar.

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs’ün sosyal yaşam kadar uluslararası ilişkileri de etkisi altına aldığını dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ar. Gör. Özlem Öztürk ve Ar. Gör. Hakan Ozan bildiri ile ilgili şunları söylediler;’’2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs, sosyal yaşam kadar uluslararası ilişkileri de etkisi altına almıştır. Kısa sürede Dünya Sağlık Örgütü tarafından “salgın” olarak ilan edilen bu hastalık Avrupa Ülkelerini derinden sarsmıştır. Avrupa Birliği’nin bu salgına hazırlıksız yakalanması ve virüsün özellikle İtalya, İspanya ve Fransa’da hızla yayılması, üye ülkelerde AB şüpheciliğini artıran bir faktör olmuştur. Bu durum, Birliğin siyasi entegrasyon hızını yavaşlatan nedenlere bir yenisini daha eklemiştir. Her ne kadar salgın, AB’nin siyasi bütünleşme sürecini olumsuz etkilese de Birliğin salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemler bu krizden de güçlenerek çıkacağına dair adımlar attığını göstermektedir.’’

 

Bildirilerinde Türkiye ile Romanya arasındaki Siyasi ve Ekonomik İlişkilerin tarihsel sürecini ele alan Uğur Türkyılmaz ve Gülden Kıvırcık ‘’Türkiye Romanya ilişkileri çok uzun sayılabilecek tarihi bir geçmişe dayanmaktadır. Coğrafi konum olarak bugünkü Romanya topraklarını oluşturan Eflak ve Boğdan’da hakimiyet mücadelesi ile başlayan bu temas, çok çeşitli badireler atlatıp nihayetinde ticari bir zemine oturtularak günümüze kadar ulaşmıştır. 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Antlaşması ile Romanya bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu antlaşma ile aynı zamanda Romanya ile Osmanlı Devleti arasındaki ticari kaideler de düzenlenmiştir. Böyle köklü bir tarihi süreci ele aldığımız makalemizde siyasi ve iktisadi ilişkinin nedenlerini, nasıl gerçekleştiği ve geçmiş ile günümüz arasındaki potansiyel değişimi ana hatlarıyla açıklığa kavuşturarak katılım sağladık’’ dediler.

 

Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik, akademik motivasyon ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ar. Gör. Ceren Tabakcıoğlu ve Ar. Gör. Uzay Ergün ise bildirileri hakkında ’’Mükemmeliyetçilik, birey tarafından kendi konusunda derinden yerleştirilen yüksek derecede özeleştiriyi ifade eder. Motivasyon kelimesi Latince’de “hareket et, hareket et” anlamına gelen “hareket” kelimesinden gelir ve genellikle “kişinin istenen hedefe yönelmesine neden olan zihinsel bir durum” olarak tanımlanır. Yaşam doyumu, kişinin kendi yaşamının öz değerlendirmesidir. Mükemmeliyetçilik türlerine göre akademik motivasyon düzeyi değişmesi ve bu değişimin yaşam doyumunu etkileyebileceği düşünülmektedir Bu çalışmada kullanılan ölçekler akademik motivasyon ölçeği, yaşam doyumu ölçeği ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğidir’ ’ifadelerini kullandılar.

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Çağdaş ve evrensel düşünce yapısına sahip olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi doğrultusunda yetiştirdiği ve toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir yüksek eğitim kurumu olmak amacını taşımaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında Silivri, Haliç ve Bostancı Yerleşkelerinde 5 Fakültede 18 Bölüm, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı 16 Program, Meslek Yüksekokuluna bağlı 10 Program, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 10 bölümde eğitim vermektedir.  2021- 2022 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin açılması planlanmaktadır.