İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri Şafak Ural, 2019 yılından beri çeşitli etkinliklerle düzenlenen Dünya Mantık Günü kapsamında, yeni doğru kavramını ele aldığı post modern mantık konulu bir bildiri yayınladı.

    Tüm dünyada 60’ın üzerinde katılımcıyla ilk defa 14 Ocak 2019’da düzenlenen Dünya Mantık Günü, aynı yıl UNESCO tarafından onaylanarak uluslararası günler takviminin bir parçası oldu.  Dünya Mantık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere ülkemiz adına katılan Türkiye Mantık Derneği Başkanı ve İstinye Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri Şafak Ural, post modern mantık konulu bir bildiri yayınladı.

‘’Tek Bir Doğrudan Bahsetmek İmkansız’’

  Günümüz düşünce biçiminde tek bir doğrudan bahsetmenin imkansız olduğunu belirten Prof. Dr. Hayri Şafak Ural, ‘’Çağları genellikle taş devri ve yapay zeka çağı gibi teknolojik araçlarla, kavramsal özellikleriyle veya kronolojik bakış açısıyla antikçağ, ortaçağ, modern çağ diye adlandırırız. Post modern doğru kavramını ise, çağımızın toplumsal ve bireysel tavır alışını ifade etmek amacıyla kullanıyoruz. Doğru kavramının arka planına Platon’un idealar veya Aristoteles’in cevher kavramını koymak mümkündür. Bu kavram Ortaçağ’da hakikat, Modern Çağ’da öz kavramına evrilmiş, günümüzde ise post modern doğru halini almıştır. Bu yeni “doğru” kavramı, önceki “doğru” kavramlarının felsefi yorumlarının şüphesiz bütünüyle dışındadır. Kişisel tercihlere ve toplumsal seçimlere göre değişen bir kavramdan söz etmek gerekmektedir.’’ sözleriyle bildirinin konusu hakkında bilgi verdi.

‘’Yeni Mantık Kavramı Post Modern Bir Özellik Kazandı’’

     Mantık yasalarının çok önceden “yasa” olmaktan çıktığının altını çizen Ural, ‘’Geleneksel mantık ve güvenilir mantıksal düşünce anlayışı gibi kavramlar ortalıktan çekildiler. Yeni mantık kavramı post modern bir özellik kazandı.  Günümüz mantık anlayışında, “mantık nedir?”  gibi bir sorunun yepyeni tanımlarla cevaplandırma girişimi, geleneksel mantık kavramının bütünüyle geride kaldığının diğer bir göstergesidir.  Çok iyi bilindiği gibi, bir formel sistem olarak mantık, günlük konuşma dilinden bağımsızdır ve içinde niyetlere yer vermez. Öte yandan bakış açımızı karakterize eden toplumsal koşullar ve bireysel tercihlerimiz, düşünce tarzımızı karakterize etmekle birlikte, bazı çıkarım kurallarına ihtiyaç gösterirler. Çıkarım kuralları, düşünce tarzımız kadar mantık sistemleri için de gereklidir. Ekonomik, teknolojik, bilimsel, kültürel, tarihi veya teolojik koşullara bağlı olarak her çağ, kendine özgü bir bakış açısına ve düşünce tarzına sahiptir. Post modern mantık açısından çağımız dikkate alınırsa, özellikle farklı mantık sistemlerinden ve düşünce tarzlarından söz etmek yerinde olacaktır.’’ dedi.