CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya ÖSYM ile ilgili yasa teklifi hazırladı. Yılmazkaya yaptığı açıklamada ÖSYM’ nin kar eden bir kuruluş haline geldiğini ve yüzde binin üzerinde bir kar elde ettiğini söyledi. Bayram Yılmazkaya, ÖSYM’nin sınav ücretlerinin kaldırılması gerektiğine vurgu yaparken bu konuda bir kanun teklifi üzerinde çalıştığını söyledi.

“ÖSYM’nin Sınavlarda Elde Ettiği Kar Yüzde 1000’leri Buluyor”

ÖSYM’nin her yıl yaptığı 50 sınav, 200 ayrı test için aldığı ücretlerin sosyal devlet ilkesine uymadığını gerekçe gösteren CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, ÖSYM tarafından KPSS, e-sınavlar dahil olmak üzere yaptığı bütün sınavlardan alınan ücretlerin kaldırılması adına TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Yılmazkaya konuyla ilgili gerekçesinde, “ÖSYM Personel giderlerinden, SGK giderlerine, mal ve hizmet alım giderlerinden, cari transferlere kadar olan kurumun bütün giderlerini her yıl sınavlara giren öğrencilerin, memur adaylarının, öğretmen ve doktorların sırtına fahiş sınav ücretleri ile yüklüyor” ifadelerine yer verdi.

Kurumun giderlerini sınav ücretlerine endekslediğini belirten Yılmazkaya, hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi;

“YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve kurum sınavları ile e-sınavlar olma üzere (ÖSYM) Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin her yıl yaptığı 50 sınava ortalama yılda 10 milyon başvuru yapılmakta.

İnsanların yol parası bulamadığı, evine ekmek götüremediği, işe girme hayaliyle, bir gelecek umuduyla girdiği sınavların ÖSYM tarafından 40-50 liraya mal olduğu halde oturum başına, 200-300 liralar ile 600-700 liralara kadar ücret alındığı kapitalist bir sömürü sistemiyle karşı karşıyayız.

Maalesef, ÖSYM personel giderlerinden, SGK giderlerine, mal ve hizmet alım giderlerinden, cari transferlere kadar olan kurumun bütün giderlerini her yıl sınavlara giren öğrencilerin, memur adaylarının, öğretmen ve doktorların sırtına fahiş sınav ücretleri şeklinde yüklüyor.

Yılda 50 sınav yapan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, son beş yılda sınavlardan 3 milyar 322 milyon TL gelir elde etmiş. Her yıl sınav geliri artan ÖSYM’nin yaptığı sınavlardaki ücretlerin astronomik olmasındaki neden, kurumun giderlerini sınav ücretlerine endekslemesinden geçiyor.

YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve Kurum Sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin çok yüksek olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sosyal devlet ilkesine güre bu sınav ücretlerinin tamamen kaldırılması gerek” dedi.

“Bu Yüksek Sınav Ücretleri Kaldırılmalı”

“ÖSYM’nin sınav skandalları bir türlü bitmek bilmiyor” diyen Yılmazkaya, “Vatandaşımız, ülkedeki kötü ekonomik koşullar nedeniyle yol parası bulamadığı, evine ekmek götüremediği bu zor günlerde işe girmek hayaliyle bu sınavlara başvuruyor.

Öğretmen olabilmek için 3 oturuma giren bir aday ÖSYM’ye 345 lira ödüyor. TUS sınavına giren bir doktor 2 oturum için 620 lira ödüyor. ÖSYM’nin sınavlarda elde ettiği en düşük kar yüzde 500 ile yüzde 1000’lere varmakta.

Oluşturulan bu sistem vatandaşın üç kuruş parasını almak için ÖSYM’yi adeta tahsilat veznesine çevirmiş. ÖSYM’nin pandemiden önceki yaptığı farklı sınavlara, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 18 milyon 844 bin 170 yurttaş başvurmuş.

Sınava giren vatandaşı soyup soğana çeviren, bu işi adeta ticarete dökmüş olan ÖSYM’nin bütün giderlerini sınava giren öğrenciden, memur ve öğretmen adayından almak için sınav ücretlerini astronomik şekilde yüksek tutması kabul edilebilir değildir.

Güncel verilerle göre sınava giren bir kişiden ortalama en az 200-300 TL gibi bir para alınmakta. Bu parayı hesapladığımızda zaten kendi bütçesinin çok üzerinde bir gelir elde eden ÖSYM, KPSS sınav ücreti için 130 TL almakta. 4-5 yıl para yatırıp sınava giren insanlar bu sınavları kazanmalarına rağmen hala işsiz. Çünkü ÖSYM’nin sınav skandalları bir türlü bitmek bilmiyor” dedi.

“1 Milyar 628 Milyon 142 Bin Lira Kazanç”

Yılmazkaya, “Gözetmen ve diğer maliyetlerle birlikte 40-50 lirayı geçmeyen bir sınav için yüzde 1000’lere varan bir kar oranı elde edilmektedir.

2020 yılında 860 milyon 512 bin TL, 2021 767 milyon 630 bin TL gelir elde eden ÖSYM, düzenlenen YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve Kurum Sınavları ile e-sınavlardan 1 milyar 628 milyon 142 bin lira gelir elde etmiş. 2021 yılında sınav gelirlerinin düşmesindeki neden ise pandemi.

Gençlerimizin umutlarının tükendiği, karamsarlığa sürüklendiği, vicdanın ve adaletin olmadığı adamcılığın ve kayırmacılığın olduğu bir düzen var.

Bu gerekçelerden ötürü, YKS, KPSS, TUS, YDS, ALES, DGS ve Kurum Sınavları ile e-sınavlar için adaylardan alınan ücretlerin yüksek olduğu bu ücretlerin tamamen kaldırılması gerektiği görülmektedir.

Verdiğim bu kanun teklifiyle sosyal devlet ilkesine aykırı olan bu ücretli sınav sisteminin kaldırılarak ÖSYM’ye yaptığı sınavlar için bütçeden pay ayrılması ön görülmektedir” ifadelerini kullandı.