Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Emir Köksal’ın yürütücülüğünü yaparak başarıyla sonuçlandırdığı TÜBİTAK 1001 projesi, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Grup Yürütme Kurulunun değerlendirmesi sonucunda “proje performans ödülüne” layık görüldü.

Doç. Dr. Mehmet Emir Köksal, ödül aldığı “Zamanla Değişen Komütativ Sistemlerin İncelenmesi ve Uygulamaları” başlıklı proje kapsamında; 8’i SCI(E) endeksli dergilerde olmak üzere 11 bilimsel dergi makalesi üretti. Ayrıca yine proje kapsamında Doç. Dr. Köksal, 3’ünde davetli konuşmacı olmak üzere 7 uluslararası konferans bildirisi sundu.

TÜBİTAK tarafından 2016-2017 yılları arasında desteklenen proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Emir Köksal  “Bu projede zamanla değişen analog sistemlerin komütativitesi, ayrıştırma ve tranzitivite özellikleri ile bunların uygulamaları ele alındı. İncelenen konular zamanla değişen analog sistemlerin tasarımının teorisi için son derece önem arz etmekle birlikte günümüz teknolojisinin analog sistemlerden dijital sistemlere kaydığı bir dönemde dijital sistemlerin komütativitesi üzerine incelenecek konulara da zemin oluşturmaktadır. Bu ve bunun gibi projeler, uygulamalı matematiğin gerçek hayatta karşımıza çıkan mühendislik problemlerinde ne kadar önemli olduğu bilinciyle disiplinler arası çalışmaların yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacaktır.” dedi.

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü, Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine verilen bir teşvik ödülüdür.