Prof. Dr. Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THE tarafından yapılan 2021 alan sıralamasında, ODTÜ Eğitim Fakültesinin ilk 100’e girmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

THE tarafından açıklanan listede ilk 100’de yer alan ilk Türk üniversitesi olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Kök, şunları kaydetti:

“Elbette bu başarı büyük bir emeğin, yıllar süren çabanın ve ODTÜ’nün eğitim-öğretim-akademik çalışma alanlarında gösterdiği üstün gayretin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dünya sıralamalarında çok üst sıralarda yer alan Delft University of Technology, Texas A&M University gibi bazı üniversiteleri eğitim alanında geride bırakmış olmamız ise doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu noktada, eğitim fakültemizin ilk 100’e girmesinin ardında, ODTÜ 2018-2022 Stratejik Planı’nda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda hareket edilmesinin yattığını ifade etmek isterim.”

Kök, ODTÜ Eğitim Fakültesinin son üç yılda 250 bandından 93’üncü sıraya yükseldiğini ve fakültenin öğretim, araştırma, atıf, endüstri gelirleri ve uluslararası görünüm başlıklarında yüksek puanlar aldığını aktardı.

Üniversite olarak yaratıcı, yenilikçi ve liderlik özelliklerine sahip, yetkin mezunların yetişmesi için tüm alanlarda temel eğitim derslerinin daha etkin ve verimli sunulması, eğitim programlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesi, yenilikçi öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile öğretim teknolojilerinin kullanımı, öğretim materyalinin üretim ve paylaşımının yaygınlaştırılması hedefinin hayata geçirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kök, şöyle devam etti:

“Üniversite olarak dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak için gerekli kaynakları geliştirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Bunun için araştırma ile bütünleşik eğitim yaklaşımını lisans programlarında yaygınlaştırmayı, bilgi üretimini özendirmeyi, lisansüstü öğrencilerin ve doktora sonrası araştırmacıları akademik, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda desteklemeyi, araştırma altyapısını geliştirmeyi önceliklerimiz arasına koyduk. Bunun yanında araştırma performansımızı artırmak ve çıktılarımızın etkisini yükseltmek için nitelikli bilimsel dergilerde yayın yapmayı, yayınların aldığı atıf sayısının ve atıf alma sürekliliğinin artırılmasını, araştırmalar yoluyla teknoloji geliştirmeyi, yenilik yapmayı, sanayi ve toplum için değer yaratmayı, uluslararası iş birliklerinin oluşumunu ve gelişimini destekleyecek kurumsal desteğin sağlanmasını tüm üniversite bünyesindeki birimlerimizde gerçekleştirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. THE sıralamasındaki eğitim fakültemizin aldığı başarı, hedeflerimizi gerçekleştirebildiğimizi ortaya koyuyor.”

ODTÜ Eğitim Fakültesinin alan sıralamalarında başarı elde eden tek fakülte olmadığına işaret eden Kök, Endüstriyel Tasarım Bölümünün de 2011’den bu yana ODTÜ’nün Red Dot Tasarım Sıralaması’nda kavramsal tasarım kategorisinde, Amerika ve Avrupa bölgesinde ilk 15’e giren eğitim kurumları arasında yer aldığını aktardı.

“CERN makalelerinin kriterlerden çıkarılması sıralamayı etkiledi”

Rektör Kök, ODTÜ’nün sıralamalarda üst sıralarda kalıcı bir yer edinmesi için eğitim, araştırma-geliştirme, yayın desteğini stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda desteklemeyi sürdüreceklerini ancak sıralamalarda alınan derecelerin sadece ODTÜ’nün başarısına bağlı olmadığının altını çizdi.

Sıralama yapan kuruluşların belirledikleri kriterlerin zaman zaman değişiklik göstermesi nedeniyle genel sıralamalarda bir istikrarsızlığın söz konusu olduğuna işaret eden Kök, “Örnek vermek gerekirse üniversitemizin oldukça güçlü olduğu CERN makalelerinin değerlendirme kriterlerinden çıkarılması genel sıralamalarda gerilememize yol açmaktadır. Yine de bölümler ve alanlar bazında elde ettiğimiz bu gibi dereceler asıl başarımızın birer göstergesi olarak yer almaktadır.” diye konuştu.