Katip Çelebi Fonu Araştırma Projesi “2020 Newton Prize Ödülü”nü kazandı.

Türkiye ve Birleşik Krallık destekli, “Newton – Katip Çelebi Fonu Araştırma Projesi “2020 Newton Prize Ödülü”nü kazandı. Newton – Katip Çelebi Fonu araştırma projesi ekibi, araştırmalarını bir sonraki aşamaya taşımalarını sağlayacak 200,000 sterlinlik ödülün sahibi oldu.

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Şahmaran ile Birleşik Krallık’taki Bradford Üniversitesi’nden Prof Dr. Ashraf Ashour’un ortaklaşa yürüttüğü araştırma, Newton Prize Ödülü’nün dünya çapında altı kazananından biri oldu.

Ödül kazanan araştırmalar, Birleşik Krallık ile ortak çalışmalar yürüten Mısır, Ürdün, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye’den kısa listeye kalan toplam 27 araştırma ve inovasyon projesi arasından seçildi.Newton Fonu’ndan daha önce hibe alan araştırmacıların başarılarını takdir etmeyi ve yarattıkları etkiyi büyütmeyi amaçlayan Newton Prize Ödülü, küresel kalkınmanın önündeki sorunların çözümüne katkıda bulunan ve uluslararası ortaklıklarla şekillenen öncü araştırma ve inovasyon projelerini destekliyor.Atmosferdeki karbondioksit (CO2) emisyonu gün geçtikçe artıyor ve inşaat atıkları bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ödül kazanan projenin liderleri Prof. Dr. Mustafa Şahmaran ile Prof Dr. Ashraf Ashour, geliştirdikleri tamamıyla geri dönüştürülmüş inşaat atıklarından üretilen düşük maliyetli “yeşil beton” ile CO2 sorununa karşı çözüm üretiyor.Projede kullanılan yenilikçi yöntem yalnızca CO2 emisyonlarını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda geri dönüştürülen inşaat malzemelerinin güvenli bir şekilde kalıcı depolanmasına da olanak tanıyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki evsizler, gecekondu sakinleri ve mülteciler dahil olmak üzere düşük gelirli topluluklara düşük maliyetli ve hızlı inşa edilebilen evlere sahip olma imkanı sunuyor.Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, 2020 Newton Prize Ödül Törenindeki konuşmasında, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki çift taraflı işbirliğinin önemini şöyle vurguladı: “Newton Fonu aracılığıyla yürüttüğümüz uluslararası işbirliğinin, ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştirdiği gibi ortak küresel sorunlara karşı çözüm üretme kapasitemizi güçlendirdiğine de içtenlikle inanıyorum.”İklim değişikliği, esasen atmosferdeki karbondioksit (CO2) fazlalığından kaynaklanmaktadır. Toplam kentsel atıkların yüzde 30’una karşılık gelen ve muazzam miktarda CO2 emisyonuna neden olan inşaat ve yıkım faaliyetleri, bu durumun başlıca faillerinden biridir. İnşaat ve yıkım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan katı atık sahaları son derece maliyetlidir ve çevreye ciddi zararlar vermektedir.Hacettepe Üniversitesi ile Bradford Üniversitesi’nden araştırmacıların liderlik ettiği ekip, tamamıyla geri dönüştürülmüş inşaat atıklarından üretilen düşük maliyetli yeni bir “yeşil beton” geliştirdi. Bu ürün, yalnızca CO2 emisyonlarını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenli bir şekilde kalıcı depolamaya da olanak tanıyor. Geri dönüştürülmüş inşaat ve yıkım atıkları, yeni hammadde çıkarılmasını da azaltarak, doğal kaynaklara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.Ekibin geliştirdiği esnek inşaat sistemi, dünyanın dört bir yanındaki evsizler, gecekondu sakinleri ve mülteciler dahil olmak üzere düşük gelirli topluluklara düşük maliyetli ev sağlamak üzere hızla inşa edilebilir.İlk defa 2016 yılında verilen Newton Prize Ödülü, o zamandan bu yana her yıl küresel sorunları ele alan ve ekonomik kalkınma ile toplumsal refah alanlarında Newton Fonu ülkelerine katkı sunan en iyi araştırma ve inovasyon projelerine veriliyor.Newton Fonu; Afrika, Asya ve Latin Amerika’dan seçilen ülkelerde ekonomik kalkınma ve sosyal refahın desteklenmesi, küresel sorunların üstesinden gelinmesi ve bireylerin yeteneklerinin geliştirilerek kariyerlerinin desteklenmesi amacıyla sürdürülebilir bilimsel araştırma ve inovasyon çalışmaları yürüten ortaklıklar kurulmasını sağlıyor. Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı (BEIS) tarafından yönetilen Fon, Birleşik Krallık ve uluslararası ortaklar tarafından yürütülmektedir. Birleşik Krallık yatırımı, ortak ülkelerden gelen yatırım ve kaynaklarla güçlendiriliyor.