Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız sağlık hizmeti sunumunda önemli bir yeri olan ve yeni tescillenen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’ni ziyaret etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine kattığı öğretim elemanlarıyla ve uzaman hekimleriyle; tanı ve tedavi amaçlı gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarıyla bölgenin en güçlü araştırma hastanesi olmaya hazırlanıyor. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni açılan birimleriyle Muğla ve bölge halkına tedavi imkanı sunuyor. Bu çalışmalar çerçevesinde tescillenen Kalp Merkezi bünyesinde çeşitli bölümler yer alıyor.

Kardiyoloji Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Çocuk Kardiolojisi Bölümü, 2 adet Kataterizasyon ve Koroner Anjiografi Laboratuvarı, 3 adet Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi, 8 yataklı 3. basamak Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakımı ve 12 yataklı 2. basamak Koroner Yoğun Bakım üniteleri bulunan kalp Merkezi’nde, yenidoğan ve prematüre bebekler de dahil olmak üzere 200’ü aşkın ameliyat gerçekleştirdi.

Tecrübeli bir kadro ile sağlık alanındaki yeni hizmetlerin bölge halkına sunulmaya devam edeceğini söyleyen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan “Yapmış olduğumuz erişkin ve çocuk açık kalp ameliyatları, erişkinlerde koroner bypass, aort anevrizması, kalp kapak tamiri ve replasmanlarından en kompleks total arkus replasmanı gerektiren aort disseksiyonlarına kadar değişmekte olup, çocuklarda en kompleks yenidoğan hipoplastik sol kalp sendromu dahil tüm yenidoğan pulmoner atreziler, aortopulmoner şant ameliyatları gibi kompleks ameliyatlar ile infantlarda ASD, VSD, Fallot, Komplet AV Kanal Defekti’ne  kadar değişen tüm hastalıkları kapsamaktadır” dedi.

Doç. Dr. Turhan Togan sözlerine şöyle devam etti:

“Pediatrik ve özellikle kompleks yenidoğan açık kalp ameliyatları açısından hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Referans hastane olma özelliğinde olup, yenidoğan ve kompleks pediatrik açık kalp ameliyatlarının yapılamadığı Aydın, Denizli, Antalya, Uşak, Afyon, Kütahya, Eskişehir gibi yakın çevremizdeki şehirler yanısıra dönem dönem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu hatta İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerden de başvuran hastaları kabul ederek açık kalp ameliyatları gerçekleştirmektedir. Kataterizasyon Laboratuvarımız aynı zamanda Pediatrik Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji ve Algoloji bölümleri tarafından ortak olarak kullanılmaktadır.

Pediatrik Kardiyoloji bölümümüz tarafından Pediatrik hastalara Diagnostik kardiyak kataterizasyon, ventrikülografi işlemleri yanısıra Aort Koarktasyonu gibi bazı durumlarda balon anjioplasti ve stent implantasyonu gibi pek çok invazif girişim yapılmaktadır.  Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümümüz tarafından kapalı Aort anevrizma tamiri işlemleri olan EVAR (Abdominal Endovasküler Anevrizma Tamiri), TEVAR (Torasik Endovasküler Anevrizma Tamiri) girişimsel işlemleri ile Periferik arteriyel stenozlar için Periferik arteriyel balon anjioplasti ve Periferik arteriyel stent yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

Nöroloji Bölümü tarafından Karotis Arter hastalıklarında Diagnostik kataterizasyon, karotis arter balon anjioplasti ve stent yerleştirme işlemleri yanısıra diagnostik kraniyal vasküler görüntüleme ve karotid/kraniyal trombüs çıkartılma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Algoloji (Ağrı) bölümü tarafından nöral blokaj ve ağrı tedavi işlemleri yapılmaktadır. Hastanede girişimsel kardiyoloji işlemleri ve açık kalp cerrahisi ameliyatları Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarınca koordineli olarak yürütülmekte, konsey ve eğitim programları uygun şekilde yapılmaktadır. Hastanemizde her hafta en az 2 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve 2 Kardiyoloğun katılımıyla “Kalp Konseyi” ve ayrıca yine aynı konsey haricinde  katılan Nöroloji uzmanlarıyla da “Karotid Girişim Konseyi” gerçekleştirilmekte olup her konseyde en az 2 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve 2 Pediatrik Kardiyoloğunun katılımıyla Pediatrik Kardiyoloji-Kalp ve Damar Cerrahisi “Pediatrik Kalp Konseyi” yapılmaktadır.”

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Buğra Harmandar’ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan, “Kalp Merkezi hakkında bilgi veren Başhekim Togan: “Multidisipliner yaklaşımlar ve profesyonel  hekim kadrolarımız ile vatandaşımıza üst düzeyde sağlık hizmeti verilmektedir. Bölgemizde böyle güzel bir hizmetin sunuluyor olmasından dolayı son derece gururlu olduğumuzu belirtir gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan tüm meslektaşlarıma ve bu kazanımlarımızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Muğla Milletvekillerimize destekleri için teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız” diyerek sözlerini noktaladı.