YÖK, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine artık yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Bu karar, eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar niteliğinde” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Saraç, kararla ilgili şunları söyledi:

“Eğitim fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil, yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek. Eğitim fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu ‘yetki devri’, eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek nitelikte. YÖK’ün yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması, daha sonra süreci izleme, değerlendirme ve denetleme ile sürdürmesi doğru olandır. YÖK olarak, üniversitelerimizin ehliyet ve kabiliyetlerine, hocalarımızın alanlarına ilişkin akademik ve mesleki hassasiyetlerine, öğrencilerimizin de öğretmenlik aşklarına güveniyoruz.”