Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Michel Lavrauw, Elsevier bünyesindeki “Combinatorial Theory dergisi, A serisi”ne şef-editör olarak atandı. Michel Lavrauw, Combinatorial Theory dergisi, A Serisinin iki şef-editöründen biri olarak dergiye gönderilecek tüm makalelerin yayın kabul sürecinden sorumlu olacak. Diğer sorumlulukları arasında derginin amaçları ile kapsamı, yayın kurulu ve olası özel sayılar yer alıyor.