Yurtdışında yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyen öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sağlanan önemli bir fırsat var. Bakanlık her yıl yüzlerce genci burslu olarak yurtdışındaki üniversitelere gönderiyor.

Öğrencilerin gittikleri ülkelerde uçak biletinden kırtasiye malzemesine kadar tüm giderleri karşılanıyor. Bu programla bu yıl da 750 öğrenciyi yurtdışına göndermeyi hedefleyen Bakanlığın tek koşulu eğitimini tamamlayan gençlerin yurda dönerek burs aldıkları sürenin en az iki katı kadar Türkiye’deki kurumlarda görev yapmaları. Yurtdışı burs programı için başvurular 10-18 Eylül arasında yapılacak. Bursiyerlerin gönderileceği öğretim kurumları, Türkiye’nin özellikle stratejik alanlarda  ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek üzere belirleniyor. Bu yıl ayrıca yüksek lisans ve doktora için alan seçiminde pandemi de etkili olacak. Kısaca YLSY olarak bilinen (Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) programla ilgili merak edilen tüm soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile konuştuk:

YLSY olarak bilinen MEB’in burs programı nedir?
Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı kanun kapsamında 1929 yılından itibaren lisansüstü öğrenim görmek üzere Bakanlığımızca mecburi hizmete dayalı olarak yurtdışına öğrenci gönderiliyor. Kısaca YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) olarak ifade ettiğimiz bu program kapsamında yurtdışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, kurumlara atanmalarına ilişkin tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

– 2020 YLSY kapsamında hangi alanlarda ve toplam kaç kişi yurtdışına gönderilecek?
Bu yıl başta aşı ve ilaç araştırmaları, savunma teknolojileri, siber güvenlik, bilişim, yapay zeka, robotik sistemler, enerji, psikoloji alanları başta olmak üzere 394 farklı alanda 750 öğrenci yurtdışına gönderilecek.

Alanlar hangi kriterlere göre belirleniyor, hangi kurumlar adına öğrenci gönderilecek?
Cumhurbaşkanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla belirlenen ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli ve güncel stratejik alanlarda kontenjanlar belirleniyor. Başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı gibi 25 kurum ve 106 üniversite adına yurtdışına öğrenci gönderilecek.

– YLSY bursu kapsamında neler karşılanıyor?
YLSY Bursu kapsamında öğrencilerin aylık burs ödemeleri, okul ödemeleri, eğitimleri için gidiş/dönüş uçak bileti giderleri, kırtasiye giderleri, sağlık giderleri, yabancı dil sınav ücretleri, tez masrafları ile bilimsel etkinliklere katılım amaçlı ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlığımızca karşılanıyor.

– 2020 YLSY başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak?
Bursiyer adaylarımız 2020 yılı için ilan edilen kontenjanlara, başvuru şartlarını sağlamaları halinde 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) başvuru yapabilecekler.

– Yurtdışı denilince akla ilk olarak yabancı dil yeterliliği geliyor. yurtdışına çıkmadan önce bursiyerleriniz yabancı dil yeterliliklerini nasıl sağlıyor?
Maalesef yurdumuzun dört bir köşesinde adaylarımız aynı şartlarda yabancı dil eğitimi fırsatı yakalayamıyorlar. Fırsat eşitliği sağlamak adına adaylarımızdan başvuru sırasında yabancı dil puanı istenmiyor. Resmi bursiyerliği ilan edilen öğrencilerimizden dil yetersizliği olanlar için yurt içinde 12 aya kadar yurt dışında ise 6 aya kadar yabancı dil eğitimi imkânı veriliyor.

– Bu yıl başvuru koşullarında önceki yıllara göre herhangi bir değişiklik var mı?
Evet, bu yıl bazı düzenlemeler yaptık. Mesela bunlardan birisi bursiyerlerimizin lehine olacak şekilde daha önceki yıllarda doktora için azami yaş şartı 30 iken bu yıl 33’e çıkarıldı. Ayrıca önceki yıllarda başvuru için sadece ALES puanı istenirken bu yıl ALES puanına ek olarak lisans mezuniyet puanı da baz alındı.

YLSY kapsamında kaç farklı ülkede bursiyer bulunuyor?
Şu anda 48 ülkede bursiyerlerimiz öğrenim görüyor. Toplamda 4300 öğrencimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın bu önemli bursundan faydalanıyor.

YLSY bursu karşılıksız mı?
Devletimiz bursiyerlerimize dil eğitimi ve yurt dışı eğitimleri için ciddi oranlarda harcama yapıyor. Tek beklentimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine dönmeleri ve ülkemize fayda sağlamaları. YLSY mecburi hizmet karşılığı olan bir burs programı. Yani eğitim aldıkları sürenin iki katı kadar kurumlarında görev yapmaları gerekiyor.

Böylesine köklü ve büyük bir program olan YLSY’nin ülke genelinde tanınırlığını daha da artırmak için çalışmalarınız var mı?
Özellikle son yıllarda Genel Müdürlüğümüzce yurdumuzun dört bir köşesindeki üniversitelerimizde gerçekleşen tanıtım toplantılarında ve fuarlarda; öğrencilerimize, hocalarımıza burs programını bizzat tanıtma fırsatı yakaladık. Tanıtımlarımızda çok yoğun ilgi ve talep ile karşılaştık. Bu doğrultuda son yıllardaki başvurularımızda ciddi oranlarda artış gözlenmiştir.

– YLSY Burs Programı’na başvurmayı düşünen adaylara tavsiyeleriniz neler?
Bizim burs programımız ile ilgili şöyle bir sloganımız var “Ülken için, hayallerin için.” Vatanını milletini seven ve geleceği adına büyük hayalleri olan tüm gençlerimizi, bu önemli burs programı ile sunulan imkânlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Gerçekten başarılı öğrencilerimiz için bu çok büyük bir fırsat. Hem yurtdışında eğitim alacaksınız hem de dönünce seçkin bir kadroya atanarak ülkeye hizmet edeceksiniz. Bu açıdan çok cazip bir fırsat, bu nedenle de süreç ciddi bir rekabet ortamı içinde geçiyor. Başvuru şartlarını sağlayan ve Burs Programından yararlanmak isteyen adaylarımız Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinden (www.yyegm.meb.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından (Twitter @MebYurtDisiEgtm, Instagram @mebyurtdisiegitim) duyuruları takip edebilirler.

– Dünyada pandemi yaşanırken bu programın devam ettirilmesi konusunda neler söylersiniz?
Bir ülke için en stratejik unsur olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin hiç bir zaman sekteye uğramaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla pandemiyi bir engel olarak görmek yerine tedbirlerle bu süreci atlatmak gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan zaten bu yıl aldığımız öğrenciler; dil, kabul alma gibi nedenlerle ancak gelecek yıl esas öğrenimlerine başlayabilecekler.

Programa başvuruda adaylarda aranan şartlar neler?
Öncelikle başvuru yapacak adayların;
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
– En az dört yıllık eğitim veren fakülte mezunu olmaları,
– Akademik not ortalamalarının mezun oldukları alanda en az 4 üzerinden 2.50 ya da 100 üzerinden 65,00 puan olması,
– Son beş yıl içerisinde yapılan ALES’ten en az 75 puan almış olmaları,
– Yüksek Lisans öğrenimi için 30, Doktora öğrenimi için 33 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor.

Adaylar diğer başvuru koşullarını veya başvuruya ait diğer hususları Milli Eğitim Bakanlığı’nın www.yyegm.meb.gov.tr adresinden ya da Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (Twitter @MebYurtDisiEgtm, Instagram @mebyurtdisiegitim) ulaşabilirler.