Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü Anabilim Dalı (AD) Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi’nin editörlüğünü yaptığı “Suç Araştırmalarında Kriminal Yaklaşımlar” isimli kitap yayımlandı. Kitap hakkında açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Gülekçi, “Klasik adli bilim kitaplarından farklı olarak bir suç örüntüsünün oluşumundan yargılama sürecine kadar uzanan delillendirme sürecini, gerçeği yansıtan tüm yönleri ile kitabımızda vurgulamaya çalıştık.” ifadelerini kullandı.

KSBÜ- Adli bilimlerin hukuk alanına hizmet eden multidisipliner bir bölüm olmasından bahseden Dr. Öğr. Üyesi Gülekçi, “Bu alanda oluşturulan eğitimlerin de multidisipliner yaklaşım sunmasını gerekli kılar. Ayrıca; bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ve bu gelişmelerin adli bilimler alanında uygulamaya dönüştürülebilmesi, farklı disiplinlerin bilimsel bilgi birikimlerinin bilirkişilik hizmetine yönelik olarak kullanımına imkan sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında dünyanın neresinde olursa olsun, adli bilimler bir suçun çözümüne yarayabilecek bilimsel temelli ve uygulamaya dönük çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır. Bu kapsamda; klasik adli bilim kitaplarından farklı olarak bir suç örüntüsünün oluşumundan, yargılama sürecine kadar uzanan delillendirme sürecini, gerçeği yansıtan tüm yönleri ile kitabımızda vurgulamaya çalıştık.” dedi.

KİTABIN TEMEL BİR KAYNAK OLUŞTURMASI HEDEFLENİYOR

Suç Araştırmalarında Kriminal Yaklaşımlar kitabı ile hem kriminal alanda çalışan uzmanların nasıl çalıştığına hem de akademik olarak adli bilimlerin nasıl öğretildiğine odaklandıklarını ifade eden Gülekçi, “Özellikle KSBÜ, Adli Bilimler Bölümü öğrencileri ve bu alanında yüksek lisans ve doktora eğitimine başlayanlar ile hukuk alanında eğitim görenler, hâkimler, savcılar ve adli kolluğun (polis ve jandarma) kriminal birimlerinde çalışan uzmanları hedef kitleye alan bu kitap ile açık, anlaşılır ve görsellerle desteklenen temel bir kaynak oluşturmaya özen gösterdik. Suç Araştırmalarında Kriminal Yaklaşımlar kitabının buz dağının görünmeyen kısmı ile ilgilenen adli bilimlerin yetkinliğini artırması dileğiyle.” şeklinde konuştu.