Koç Üniversitesi, Fakülte öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selva Demiralp, Doktor Öğretim Üyeleri Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş, Muhammed Ali Yıldırım, University of Maryland’den Prof. Dr. Şebnem Kalemli Özcan ile beraber kaleme aldıkları çalışma ile, COVID-19 aşısının dünya genelinde eşit dağılmamasının getirdiği ekonomik maliyeti hesapladılar.

Araştırma, dünyada eksik aşılanmanın yarattığı maliyetin, aşı üretimi ve dağıtımı için gerekli olan kaynaktan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

COVID-19 aşısının bütün ülkelere yetecek şekilde dağılımının sadece insani değil, ekonomik olarak da kritik olduğunu ve bundan gelişmiş ülkelerin de faydalanacağını gösteren çalışma NBER ve CEPR gibi dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları üzerinden yayınlandı.

Çalışmanın sonuçları 25 Ocak tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından basına tanıtıldı ve ilk olarak New York Times’da dünyaya duyuruldu. Financial Times, The Guardian, The Washington PostBBC
Marketplace, The Wall Street Journal ve The New Yorker gibi saygın uluslararası basın organlarında da yer bulan bu çalışma ile ilgili Prof. Dr. Selva Demiralp’in BBC News Türkçe’de yer alan yazısına göz atabilirsiniz.