Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yönelik hazırlanan ‘ŞEHİR Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) 2019’da; Üniversite’nin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarındaki ayırt edici nitelikleri tescil edildi. Farklı alanlardaki uygulamalar diğer üniversitelere iyi uygulama örneği olarak gösterildi.​ Üniversite’nin sahip olduğu mali kaynakları, önceliklerine göre etkin bir şekilde yönettiği vurgulandı. Üniversite’nin genel olarak insan kaynaklarını, mali kaynaklarını ve taşınır taşınmaz kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak üzere çalıştığı belirtilerek; bu süreçleri güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olduğu, SAP’ın özellikle finansal alanda aktif bir şekilde kullanıldığı ve gerçekleştirilen projelerle Üniversite’ye kurum dışından da mali kaynak sağlandığı ifade edildi.
Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK), İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yapılan saha ziyareti sonucunda hazırladığı ‘ŞEHİR Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) 2019’ yayımlandı. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kalite standartlarının yerleşmesi ve kalite güvence sistemlerinin oluşturulması amacıyla YÖKAK tarafından hayata geçirilen kalite değerlendirme sistemi kapsamında, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yönelik hazırlanan raporda Üniversite’nin; kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile yönetim sistemi alanlarındaki durumu ele alındı. Raporda yer alan dört ana başlıkta da, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin öne çıkan iyi uygulamaları, diğer üniversitelere örnek olarak gösterildi.
Uluslararasılaşma politikası iyi uygulama olarak gösterildi
Raporda İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kalite güvence sistemi alanında, güçlü bir akademik danışmanlık ve mentor öğrencilik yapılanması olduğu ifade edilerek, çok kültürlülük ve evrensellik açısından uluslararasılaşma politikası iyi uygulama olarak gösterildi. Ayrıca, akademik birimlerin akreditasyonlara başvurular noktasındaki farkındalığı ve ders değerlendirme anketlerinin varlığı da, Üniversite’nin güçlü yanları arasında sayıldı.
Eğitim ve öğretim alanında ‘Ortak Dersler Programı’ ve esnek müfredat öne çıktı
Kuruluş aşamasındaki iyi planlamanın, ‘Ortak Dersler Programı’nın ve esnek müfredat yaklaşımının eğitim ve öğretim alanında iyi uygulama örneği olarak işaret edildiği raporda; yüksek uluslararası öğrenci oranı ise güçlü yönler arasında yer aldı. Yanı sıra yetkin bir akademik kadronun varlığı, altyapı, fiziki imkanlar ve Üniversite’nin misyon ve vizyonuna uygun akademik program tasarımı da, olumlu katkı sağlayan yönler arasında sıralandı.
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik imkanların zenginliği vurgulandı
Raporda İstanbul Şehir Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili zengin kütüphane imkânları, özel arşivlerin varlığı ve ŞEHİR TTO’nun (Teknoloji Transfer Ofisi) araştırma yapmak isteyen akademisyen ve öğrencilere sunduğu altyapı, iyi örnek teşkil eden uygulamalar olarak sıralandı. Üniversite’nin kuruluş felsefesine uygun şekilde sosyal bilimlerdeki yoğun araştırma odağı ve mevcut araştırma merkezlerinin etkililiği de üniversitenin ayırt edici vasıfları arasında yer aldı.
Kampüsteki sokak hayvanlarına yaklaşım örnek uygulama seçildi
‘Yönetim Sistemi’ başlığı altında raporda; Üniversite’nin bilgi yönetim sistemi ile bilişim altyapısının güçlü olduğu dile getirilerek, bu bağlamda SAP  (System, Application & Products) uygulamasının akademik ve idari süreçlerde yaygın kullanımı örnek uygulama olarak gösterildi. Ayrıca kampüste yaşamını sürdüren sokak hayvanlarına gösterilen yaklaşım da, iyi uygulama örnekleri arasında sıralandı. Yüksek nitelikli idari kadro ve yöneticiler ile idari kadronun Erasmus kapsamındaki yurtdışı tecrübesi de, Üniversite’nin güçlü olduğu alanlar olarak belirtildi.
ŞEHİR Kurumsal Geri Bildirim Raporu’na (KGRB 2019) ulaşmak için tıklayınız​.