Gelenekselleşen “Herkese Açık Online Kolokyum” serisine 3 Şubat, Çarşamba günü saat 16.00’da KHAS Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. H. Akın Ünver konuk oluyor. Ünver’in, “Savaş ve Barış: Çatışmaların Sayısal Analizi Bize Barış Hakkında Ne Öğretebilir?” başlıklı konuşması YouTube ve Zoom üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Konuşma özeti:

‘Barış ve Çatışma Çalışmaları’ İkinci Dünya Savaşı sonrasında formalize olmuş, dünyanın üçüncü (ve nükleer) bir savaşa girmesini engellemek için 1950’lerde ortaya çıkmıştır. 1959’da alanın kurucusu kabul edilen Johan Galtung’un Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü’nü kurması ve İsveç’de Barış Araştırmaları Derneği’nin ortaya çıkışıyla toplumlar arası anlaşmazlıkların nasıl savaşa evirildiği, ve nasıl barış tesis edilebileceği gibi konuların ampirik ve veri-temelli analizi mümkün olmuştur. Soğuk Savaş döneminde (1947-1991) ekseriyetle devletler arası dinamiklere odaklanan bu alan, 1991’den sonra daha ziyade iç savaş, isyan ve radikalleşme gibi devlet içi çatışmaların analizine odaklanmıştır. Günümüzde bu alan, interdisipliner ve yöntemsel bir dönüşüm geçirmekte, bir anlamda ikinci rönesansını yaşamaktadır. Kolokyum, savaşın ampirik ve sayısal analizinin getirdiği yeniklikleri, bu alanda kullanılan veri tipi ve veri setlerini, ve bu analizlerin insanoğulnun nasıl daha barışçıl bir dünya tesis edebileceği konusunda güncel yöntem ve tartışmaları ele alacaktır. Bu tartışmalar Doç. Dr. Akın Ünver’in Türkiye Bilimler Akademisi projesi ”Yapay Zeka ve Otomasyon Temelli Küresel Silahlanma Veritabanı’, ve yeni başlayan TÜBİTAK projesi ‘Silahlı Örgütlerin Dijital Kamu Diplomasisi’ ekseninde de değerlendirilecektir.