Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Erasmus Plus Yükseköğretim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında kabul edilen, 2019-1-TR01-KA203-074191 Referans Numaralı “Engelliliğin Farkında Olmak: Yükseköğretimde Bilişsel Gelişime Dayalı Bir Müfredat Oluşturma” projesinin ilk etkinliği Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile engelli öğrenciler bir araya geldi. Etkinliğe Proje Yürütücüleri Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Demirel, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Koban ile projenin akademik ve idari çalışanları katıldı.

Projenin temel amacı bir eğitim müfredatı oluşturmak

Toplantının açılış konuşmasını ve proje sunumunu yapan Prof. Dr. Can Demirel, projenin temel amacının yükseköğretimde engellilerin ve engelli olmayan bireylerin sağlık ve diğer alanlarda engellilerin haklarının öğrenilebileceği, bilgi beceri ve tutuma yönelik bir gelişimin sağlanmasını hedefleyen bir eğitim müfredatının oluşturulması olduğu belirtti. Prof. Dr. Demirel, “Bu eğitim müfredatının aynı zamanda uzaktan eğitimle erişilebilirliği de sağlanarak, tüm kullanıcıların erişimine açılması önemli bir hedeftir” dedi.

Müfredata uzaktan eğitimle ulaşılabilecek

Proje sunumunu takiben projenin yükseköğretime katkılarını ve toplumsal önemini açıklayan bir konuşma yapan Prof. Dr. Emine Koban ise etkinlikle ilgili olarak, “Burada, Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencileri ile üniversitemiz engelli öğrencileriyle birlikte projenin ilk adımı olarak bir anket uygulaması gerçekleştirdik. Bu çalışma aynı zamanda anket soruları üzerinden öğrencilerimizin fikirlerini öğrenmemize vesile oldu” şeklinde konuştu.

Yükseköğretimde tüm programlara örnek bir müfredat olması beklentisiyle yapılan bu proje sonunda empati kurabilen, hukuk ve sağlık alanında hakları tanımlayabilen hukukçuların ve hekimlerin topluma kazandırılması hedefleniyor. Yakın zamanda başlangıç toplantısının Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceği proje Türkiye’den Bursa Uludağ Üniversitesi, Yunanistan’dan Thesally Üniversitesi ve Polonya’dan AHE Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülüyor.