GAÜN Senatosu online toplanarak çeşitli konulara ilişkin kararlar aldı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve 40 senato üyesi kendi odalarından online olarak bağlanıp toplantı yaptı. Çeşitli fakültelere yeni bölüm ve anabilim dallarının açılmasıyla bazı bölümlerin 2. öğretimlerinin kapatılmasının da aralarında bulunduğu kararlar oylamaya sunularak neticelendirildi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Korona Virüsü’nün kalabalık ortamlarda hızla yayıldığını belirterek, “Bu tehlikeye karşı bir önlem olarak artık senato, yönetim kurulu ve benzeri önemli toplantılarımızı online olarak gerçekleştireceğiz. Bu kararımızın faydalı olacağına ve diğer üniversite ve kurumlarımıza da örnek teşkil edeceğine inanıyorum” dedi.

Senato toplantısının ardından Yönetim Kurulu Toplantısı’na geçildi. Rektör Gür, 2019-2020 eğitim – öğretim yılının 2. yarıyılının uzaktan öğrenim ile tamamlanması konusunda YÖK’ten gelecek kararın beklendiğini söyledi. Bu konu senato gündeminde de ayrıntılı bir şekilde ele alındı ve üyeler düşüncelerini aktardı. Rektör Gür de online eğitim için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını, Suriye’deki öğrenciler dahil, GAÜN’ün tüm öğrencilerine uygulanacak uzaktan eğitimi başlatacak kapasite ve durumda olduklarını ifade etti.