Dünya Akademik Perfomans (URAP) raporunda akademik makale yayınlayan 3 bin üniversite arasında hiç bir üniversitesi akademik yayın konusuna ilk 500’e giremedi. Rapora göre son yıllarda Türkiye’de 30 bine yakın makale yayınlanırken bunların sadece yüzde 20’si etki değeri yüksek olan dergilerde yayınlandı.

Türkiye araştırmada Hacettepe Üniversitesiyle 534’üncü sırada yer aldı. Bilmsel etkinliği gösteren raporda İstanbul Üniversitesi 582 sırada ,  İstanbul Teknik Üniversitesi ise 698’inci oldu. Aynı raporda akademik üretkenliği yüksek olan Hollanda, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin etki düzeyi fazla olan dergilerde çıkan makale sayıları çoğunluktayken , etki değeri düşük olan dergilerde yayınlanan makale sayılarında ise azınlıkta olduğu görüldü.