Şişli M.Y.O. Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Bekiroğlu, Akademik Bakış Programında Michael Kuyucu’ya Şişli MYO ‘nun eğitim vizyonu hakkında bilgi verdi. Meslek Yüksek Okullarına karşı yanlış bir ön yargının olduğunu söyleyen Bekiroğlu, gelecek yıl onuncu yaşına basacak olan Şişli MYO’nun diğer meslek yüksek okullarının aksine “ara eleman” değil “ana eleman” ve aranan eleman yetiştirdiklerine vurgu yaptı.

Bulunduğumuz çağ hiç tartışılmasız bilgi çağı. Ülkelerin gelişmeleri, kalkınmanın temeli olan unsur, ana şey bilgi, beceri ve iş alışkanlığına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi. Özellikle Türkiye’nin de en önemli konularının başında bu geliyor geliyor. Dolayısıyla nitelikli elemanların bilgisi becerisi ekonomik başarının da temeli.

Ara Eleman Değil Ana Eleman Olmalı

Özellikle son günlerde de konuşulan konulardan biri bu ekonomi tabii ki. Meslek eğitiminde özellikle meslek yüksek okulları iki amaca hizmet etmektedir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak. Tabii ki bu meslek yolunu hazırlarken de donanımlı bir şekilde bunu hayata sunabilmek. Diğer bir yandan da ekonomiye vasıflı aranan eleman yetiştirmek. Biz özellikle ara eleman kavramı deyiminden uzaklaşmak istiyoruz. Çünkü maalesef toplumda bir önyargı var. Ara elemanlara karşı. Bunun yerine aranan eleman nitelikli eleman yetiştirmek bunu yaygınlaştırmak daha doğru olacağının kanaatindeyim.

Dünyada Meslek Eğitimi Ön Planda

Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik değişimler ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişimleri de mesleki eğitimin önemine her zamankinden daha da fazla artırdı. Özellikle son 1.5 yıldır yaşadığımız bu Pandemi sürecinde mesleki eğitim özellikle sağlık alanındaki aranan nitelikli meslek elemanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Peki dünyada ve Türkiye’de nasıl? Çok önemli olduğundan bahsediyoruz ama gerçekten gerekli önemi veriyor muyuz? Burada biraz duraksamamız lazım. Avrupa’daki mesleki teknik eğitime baktığınızda toplam eğitimin %70 ini mesleki eğitim oluşturuyor. Çok yüksek, oldukça yüksek bir oran ancak Türkiye’de bu durum tam tersi. Yaklaşık 7.800.000 lisans ve önlisans öğrencimiz var. Bu ön lisans öğrenci sayısı da 3.115.000 (2020-2021 verileri). Yani lisans öğrencisi oranı %40. Bakın arada büyük bir uçurum var. Dolayısıyla bizim bu ön yargıları kırarak meslek eğitimine yönelmemiz gerekli. Bununla ilgili bir devlet stratejisinin olması gerektiğini söylemek istiyorum.

Meslek Liselerine  Olan Talep %35’ten %46’ya Çıktı

Orta öğretimden bize gelecek kişiler meslek yüksek okuluna. Ortaöğretimde %65 oranında gençler artık düz liseden eğitim alıyorlar ancak son 2021 LGS sınav sonuçlarında mesleki ve teknik anadolu liselerine yerleşenlerin oranı %46’ya çıktı. Bu önemli bir şey. %65 içinden yani %35’ten %46’ya çıktı. Tekrar mesleki eğitimin önemini kavrandığına dair bir işaret. Dolayısıyla bu gelişmeyi ben umut verici olarak değerlendiriyorum.

Gelecek Yıl 10. Yılımızı Kutlayacağız

Şişli meslek yüksek okulu 2012 yılında kurulmuş bir okul. Daha çok genciz aslında, bu sene  dokuzuncu yaşımızı kutluyoruz. Seneye inşallah onuncu yaşımızı kutlayacağız. Tabii ki bizim de kurulurken ana mottomuz “mesleğin olacak geleceğin olacak” idi.