Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik, Avrupa Bilimsel İşbirliği Projesi’ne (EUSCP) araştırmacı olarak seçildi…

Avrupa Bilimsel İşbirliği Projesi’nin “Autoimmune Pathogenesis, Related Diseases and Laboratories” programında araştırmacı olarak görev alacak Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik, proje kapsamında Avrupa’nın yeni ortaya çıkan ve toplumları bir bütün olarak etkileyen sosyal mücadeleleri karşılamaya yönelik mevzuatlarına ilişkin çatılarının kapasitesini genişletmek ve politika ile bilim arasındaki köprünün temellerini güçlendirmek adına çalışmalar yürütecek.

Ocak 2020 tarihinde başlatılan Avrupa Bilimsel İşbirliği Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik, yenilikçi ve disiplinler arası araştırma için gerekli koşulları yaratmanın yanı sıra, farklı bilimsel ve teknolojik disiplinlerde ortaya çıkan tematik alanlarda fikirlerin ve bilginin gelişebileceği yaratıcı ve üretken bir alan sunacak EUSCP’nin, araştırmacılar için bir kuluçka merkezi haline gelmesinin planlandığını belirtti. Özellikle demografi, veri ve dijital dönüşüm alanlarında Avrupa’nın karşı karşıya olduğu ve giderek karmaşık bir hal alan ortak ve uzun vadeli zorluklarla mücadele için yeni fikir ve faaliyetleri teşvik edecekleri bilgisini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik, platformun sorunların çözümüne ilham olacak veri projeksiyonları ve öneriler geliştirmek adına kurulduğunu ifade etti.