Karaaslan, aşı projesinin yürütücüsü Georgia Üniversitesi ile CDC (Centers For Disease Control and Prevention) ortak projesi olup bu pozisyon kapsamında öncelikle CDC Biyogüvenlik Seviye 4 laboratuvarlarında çalışmalarda bulunacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü ,Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün epidemik potansiyeli ve henüz etkin bir tedavisinin olmayışı nedeniyle bu virüsü üç milyar insanı etkileyebilecek ciddi bir halk sağlığı tehditi olarak görmekte ve Araştırma ve Geliştirme çalışmalarına öncelik verilmesi gereken patojenler arasında kabul etmektedir.Bu sebeple bu virüse karşı aşı geliştirmeye yönelik çalışmalar oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca Ülkemiz de yıllık bildirilen KKKAH vaka sayısıyla, bu virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır.

Temel amacı, hastalıkların kontrolü ve önlenmesi yoluyla halk sağlığını ve güvenliğini korumak olan CDC, başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere tüm hastalıklara ilişkin araştırmalar konusunda da dünyanın önde gelen  sağlık otoritelerinden biridir.

CDC’de yapılacak çalışmaların sonucunda KKKAH karşı koruyuculuk sağlayacak bir aşının geliştirilmesi ve virüsten korunmayı sağlayan immün yanıtın aydınlatılması amaçlanmaktadır ve bu bilgiler KKKAH ile mücadelede önemli bir rol oynayacaktır.

Böylesine önemli bir projede ülkemizi  temsil edecek olan Uzman Araştırmacımız Dr.Elif Karaaslan’ı tebrik ediyoruz.