Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mefharet Veziroğlu Çelik, öğrencilerin yüz yüze eğitime tekrar adapte olması için okullarda duygusal destek sağlayacak birimlerin oluşturulması gerektiğini söyledi.

  İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mefharet Veziroğlu Çelik, değişen dünyada eğitimin yalnızca okullarda uygulanır olmaktan çıktığını ve uzaktan eğitimin pandemi sonrası da devam edeceğini söyledi. Yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla birlikte öğrencilerde sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların olabileceğini kaydeden Çelik, şöyle dedi: “Pandemi sürecinde uygulanan eğitim şekli, değerlendirme yöntemleri ve öğrencilerin aldığı sorumluluklar yüz yüze eğitime oranla önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle uzaktan eğitime bir şekilde adapte olmuş bireyler, yeniden yüz yüze eğitime alışma ve sorumlulukları yerine getirme konusunda problem yaşayabilirler. Bunun yanında öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler travmatik süreçlerden geçmiş ve bunun etkilerini hala yaşıyor olabilir. Bu nedenle okulların her kademede yalnızca fiziksel önlemler almakla kalmayıp aynı zamanda duygusal açıdan destek sağlayacak birimler oluşturması veya var olan birimlerini bu doğrultuda güçlendirmesi, bireylerin duygusal hazırlığı açısından faydalı olacaktır.”