Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Dingin’in editörlüğünü üstlendiği “Sosyal Medya Eleştirel Bakış -2 Şiddetten Bağımlılığa, Ayrımcılıktan Popüler Kültüre” ve “Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya -2 Gazetecilikten Halkla İlişkilere, İnsan Kaynaklarından Sağlık İletişimine” kitapları Ocak 2021’de Literatürk Academia Yayınevinden yayınlandı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 13 farklı üniversiteden 21 akademisyenin bölüm yazarlığı yaptığı kitaplardan “Sosyal Medya Eleştirel Bakış -2” kitabında, sosyal medya kaynaklı şiddet, bağımlılık, mekânsızlaşma, siyasal toplumsallaşma, popüler kültür, bilginin kaçınılmazlığı, nefret söylemi ve ayrımcılık konuları farklı yaklaşımlarla ele alındı.

“Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya -2” kitabında ise sosyal medyada, internet gazeteciliği, haber kültürü, gençlerin kullanım deneyimleri, toplumsal hareket, sosyal televizyon, reklam, halkla ilişkiler, insan kaynakları, covid-19 salgını, kriz iletişimi ve sağlık iletişimi gibi konular üzerinde duruldu.

Doç. Dr. Ali Emre Dingin, kitapların farklı disiplinlerden sosyal medyaya yönelik bakış açılarıyla bütünlükçü bir okuma fırsatı sunduğunu ifade ederek  her iki kitabında, 2020 yılında çıkardığı  “Sosyal Medya Eleştirel Bakış” ve Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya”  isimli kitaplarının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.