Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararına göre öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine artık YÖK değil fakülteler kendileri karar verecek. Eğitim Fakültesi Dekanları kararı olumlu karşıladı. Onlara göre fakültelerin öğretmen eğitimi programlarını bağımsız olarak belirlemesi, yapıcı bir rekabete neden olacak ve daha nitelikli bir eğitim kadrosu yetişmesini sağlayacak.

 

Öğretmen yetiştiren fakülte ve öğretim kurumlarının müfredatı uzun süredir merkezi bir yapı olan YÖK tarafından belirleniyordu. Alınan yeni karar artık öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirme programlarında müfredatı belirleme hakkı veriyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Eğitim fakülteleriyle ilgili bu önemli düzenlememiz üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımakta olup bu ‘yetki devri’, eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karardır” dedi. Bundan böyle öğretmenlik lisans programlarının geliştirilip güncellenmesi çalışmaları, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri dikkate alınarak yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak.  YÖK’ün bu radikal kararını eğitim fakülteleri dekanlarına ve eğitimcilere sorduk. Yorumlar olumlu, dekanlar bu kararın öğretim kurumları arasında rekabete neden olacağını ve rekabetin de öğretmen kalitesini arttıracağını düşünüyor.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı):
Çok önemli ve çok da yerinde bir karar. Biliyorsunuz 1997’den önceki süreçte eğitim fakülteleri kendi programlarını kendileri hazırlıyordu. MEB’in geliştirme projesi kapsamında ortak bir program geliştirme süreci başladı. Bunun yarattığı sıkıntılı durumlar da oldu. Fakültelerin özel koşullarına uygun olmayan bir süreç başladı. Bazı konular yerel koşullara uygun olamıyordu. Merkezde geliştirilen programın ne kadar uygulanıp uygulanmadığı gündeme getiriliyordu. Bu da verimli bir sonuç ortaya koymuyordu. Bu kararla her fakülte kendi programını geliştirip hesap verebilir bir sürece başlayacak gibi görünüyor. Bu da önemli bir gelişme. MEB’in Öğretmen Yetiştirme Strateji belgesi var. Bu da eğitim fakültelerinin farklı eğitim modelleri uygulaması yönündeydi. Bu kararla bu eylemin hayata geçmesi kolaylıkla sağlanacak. Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi fakülteler çekirdek program uyguluyorlar, kendi programlarını kendileri hazırlıyorlar. Sanıyorum bundan sonra çekirdek program eğitim fakülteleri için de söz konusu olacak. Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi ölçütler belirleyecek. Eğitim fakülteleri kendi programlarını hazırlayıp uygulamaya koyacak.

DERSLER İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENEBİLECEK
Prof. Dr. Mustafa Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı):
Ben uygun bir karar olduğunu düşünüyorum. Öğretmen yetiştirme noktasında daha dinamik hareket edilebilecek. Biz tamamen YÖK’ün hazırladığı programı yapıyorduk. Eğitim fakültelerinde MEB’in nasıl bir öğretmen istiyoruz düşüncesinden hareketle yine YÖK hazırlıyordu. Tüm eğitim fakültelerindeki program aynıydı. Bu esneklikle ihtiyaçlara binaen yeni müfredatlar oluşturulabilecek. Örneğin, daha önce alan eğitimiyle ilgili seçmeli dersler vardı. Onları en fazla altı tane yapabiliyordunuz. YÖK’ten izin alarak açabiliyordunuz. Şimdi buna da esneklik gelecek. İhtiyaca binaen alan seçmeli derslerinde de iyileştirme yapılabilecek. Biz programı eksik görüyorduk. Bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum.

TEK BİR ELBİSE HERKESE UYMUYORDU
Prof. Dr. Mustafa Özcan (MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı):
Bu değişiklik fakülteler için iyi oldu. Eğitim fakültelerinin kendilerini ispatlamasına imkan verdi. Fakülteler en iyi öğretmeni nasıl yetiştirebilirim diyerek bir program tasarlayacak. Eğitim fakülteleri arasında en iyi öğretmen yetiştirme rekabeti başlatacaktır. Tüm eğitim fakülteleri böyle bir kadroya sahip mi o ayrı bir konu. Ama en azından fakültelerin amacı öğretmen yetiştirme için kadrolarını en iyi şekilde tasarlamak ve uygulamak olacak. Yıkıcı değil yapıcı bir rekabet oluşacak. Bir tek elbise herkese uymuyordu. Şimdi ben farklı yapacağım, Ankara, Çukurova farklı yapacak. Farklı modeller ortaya çıkacak. Ama eğer fakülteler bunu kötüye kullanırsa, kolay programlar oluşturup öğrenci çekmeye çalışırsa da bu yetki elimizden alınır. Öyle olmaz diye ümit ediyorum. Devlet şu anda yetki verdi en iyi öğretmen yetiştirmek için yarışın diyor. Biz de en iyi öğretmeni, dünyayla yarışacak donanımlı öğretmenleri yetiştirmek için yarışmalıyız.

ÖNCEDEN BERİ BUNU İSTİYORDUK
Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı):
YÖK’ün bu kararını olumlu karşılıyoruz. Önceden beri istiyorduk. Çünkü diğer fakülteler kendileri yapıyordu. Eğitim fakültelerinde YÖK’ün tasarrufu vardı. Hepimiz bu karardan memnun olduk. Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nde karar olumlu karşılandı. Onlarla koordinasyonlu bir şekilde müfredat ve programları belirleyebileceğiz.