Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının yürüttüğü Staj Seferberliği Projesi, OECD raporunda gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, bu kurumlarla aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama gösterildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerin iş birliğinde, üniversite öğrencilerine yönelik Staj Seferberliği Projesi hazırlandı.

Öğrencilerin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri ve alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için üniversite eğitimleri döneminde staj yapmalarının bir gereklilik olduğundan yola çıkılarak hazırlanan proje kapsamında, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen ve pandemi nedeniyle staj imkanı bulmakta zorlanan öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanındı.

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmalar ve sergiledikleri performanslar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar, kamu ve özel sektörden toplam 231 işverenin katılımıyla 14 bin 115 öğrenciye staj teklifi gönderildi. Bu tekliflerden 4 bin 382’si öğrenciler tarafından kabul edildi. Bu yıl başarıyla sürdürülen projenin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 2021 yılında tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak, kamudaki staj başvurularının tümünün Staj Seferberliği Projesi’yle alınmasına karar verildi.

Proje yurt dışında beğeniyle karşılandı

Staj Seferberliği Projesi yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeniyle karşılandı. Proje, bir yandan yurt içinde önemli projelere imza atarak gençlere staj ve istihdam olanakları sağlayan, diğer yandan önemli uluslararası platformlarda ülkeyi temsil eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının örnek uygulaması olarak OECD tarafından diğer ülkelere tanıtıldı.

Proje, OECD bünyesindeki 37 üye ülke, 1 aday ülke, 5 partner ülke ve 6 üye olmayan ülke olmak üzere toplam 49 ülkenin katkı verdiği “Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?” başlıklı OECD raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, kamu yönetişimi ve istihdamı alanında sürdürülen uluslararası çalışmalara entegre olmak, diğer ülkelerle teknik konularda fikir alışverişinde bulunmak ve ülkedeki başarılı uygulamaları uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla OECD’nin “Kamu Yönetişimi, İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler ve Eğitim Politikaları Komiteleri”ne ülkeyi temsilen dahil olduğu belirtildi.

Ofisin, bu Komite tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere aktif katılım sağlayarak, bu alandaki politika uygulamalarına dair tartışmalara müdahil olduğu ve oluşturulan araştırma raporlarıyla politika metinlerine görüş ve öneri sunduğu kaydedildi.

Ofisin ayrıca, OECD nezdinde sürdürülen “kanıta ve veriye dayalı politika yapımı” çalışmalarına da yoğun katkı sunduğu, ilgili alt komitelerin önemli paydaşları arasında yer alarak bu alandaki tecrübe ve çalışmalarını söz konusu platformlarda paylaşmaya devam ettiği bildirildi.