Akademik Bakış, Genel, Haberler

Michael Kuyucu INTCESS 16 Konferansına Katıldı

Michael Kuyucu 8-10 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “INTCESS16- 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES”  konferansında katıldı Michael Kuyucu, hazırladığı bildiride son yıllarda radyo endüstrisinde tartışılan “radyo da daha çok müzik mi söz mü olmalı” konusu ile ilgili bir araştırmasının yer aldığı “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN…

Akademik Bakış, Genel, Haberler, Medya

Michael Kuyucu’nun Makalesine Atıf

Michael Kuyucu’nun 2013 yılında Akademik Bakış Dergisinde yayınlanan ““Türkiye’de Radyo Mecrasının Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, adlı makalesi atıf aldı. İzzet Yücetoker’in Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisinin 2015 Haziranında  yayınlanan“TÜRK SİNEMASINDA KULLANILAN KLASİK MÜZİKLERİN DUYGUDURUM DEĞİŞTİRMESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ” adlı makalesinde…