Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencileri “Special Topics” dersi kapsamında bölüm laboratuvarında yürüttükleri çalışmalarını sundular.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Melih Taşkın, Doç. Dr. Tuğba Tümer, Doç. Dr. Özge Karakaş Metin, Doç. Dr. Sercan Karav ve Doç. Dr Hilal Özkılınç ile farklı bölüm ve fakültelerden öğretim üyelerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, Special Topics dersi kapsamında yürüttükleri çalışmaları sundular.