Bartın Üniversitesi bünyesindeki 3 enstitüyü tek çatı altında toplayan ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara katkı sunacak. Enstitü bünyesindeki 5 yeni lisansüstü programa ise önümüzdeki akademik yılda ilk öğrencilerini alınacak.

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü, uygulamada birlikteliğin arttırılarak en yüksek verimin elde edilmesi hedefiyle ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ çatısı altında toplandı.

Lisansüstü programların sayısı artıyor

Bartın Üniversitesi’nde “2019-2023 Stratejik Planı” kapsamında ve “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı çalışmaları doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu‘na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 5 yeni lisansüstü programın açılması uygun görüldü.

Bu kapsamda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Akıllı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Akıllı Sistemler Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ve Matematik Anabilim Dalına bağlı olarak Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı, Bölgesel Kalkınma İktisadı Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalı altında Bölgesel Kalkınma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programı, Bilgi ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı, kurularak bu anabilim dalına bağlı Bilgi ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü.

“Nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlıyoruz”

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile birlikte, önümüzdeki akademik yılda ilk öğrencilerini alacak lisansüstü programların hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen, ülkemizin nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin kalkınmasını önceliyor, yetiştirdiğimiz uzman ve akademisyenlerle, geleceğimize değer katıyoruz” dedi.

“Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunuyoruz”

Rektör Uzun, yeni lisansüstü programların Batı Karadeniz Bölgesi önceliğinde, ülkemizin hedefleri ve gelişim stratejileri doğrultusunda açıldığını da kaydederek, “Çalışmalarımızda bölgemizi önceleyerek, ülkemizin gelişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Üniversitemizde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki mevcut kapasitemizi geliştiriyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, yetkin akademik kadromuzla birlikte oluşturduğumuz yol haritası üzerinden geleceğe dönük stratejik adımlar atıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ kapsamında ihtiyaç duyulabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çaba gösteriyor ve Ar-Ge stratejilerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde oluşturduğumuz planlamalar ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Tercih edilen bir üniversiteyiz”

Bartın Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl açılan 10 yeni lisans programının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını da hatırlatan Rektör Uzun, “Ülkemizin öncelikleriyle birlikte bölgesel ihtiyaçları da önceleyen bir yaklaşımla açılan yeni programlarımızda yetişecek insan kaynağı ile yaşadığımız yerden başlayarak ülkemize değer katmayı hedefliyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliği de arttırmaya çaba gösteriyoruz. Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ vizyonuyla hayata geçirilen yeni ve yenilikçi pek çok uygulama ile bir yandan yükseköğretim alanımızın daha rekabetçi bir yapıya dönüşmesine zemin hazırlarken diğer yandan da yükseköğretim kurumlarımızın bulundukları bölgelerin kalkınmasında lokomotif görevi görmesine katkı sunan ve kalite eksenli yolculuğumuzda bizleri daima destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.