İş birliği kapsamında ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında ihtiyaçları ve taleplerini İAÜ BioCube iletecek, İAÜ BioCube’de fikirlerin geliştirilmesi, olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi sürecinde ASELSAN’a akademik destek sağlayacak.

SAĞLIK ALANINA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ CİHAZLAR KAZANDIRILACAK

ASELSAN, savunma sanayinde elde edilen mühendislik birikimini ve teknolojik altyapısını, sağlık alanında Türkiye’nin hizmetine sunmayı ve yüksek teknolojili tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere ülkenin tıbbi cihazlardaki katma değerini arttırmayı amaçlıyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER TÜRKİYE’YE KAZANDIRILACAK

İAÜ, Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi aracılığı ile sağlıkta yerli ve milli ürünlerin Türkiye’ye kazandırılması hedefleniyor. Bu nedenle, üniversite nisan ayında Biocube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezini kurdu. Böylece sağlık teknolojileri alanında tarafların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından yararlanılması ve birlikte çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

İAÜ ASELSAN’A AKADEMİK DESTEK SAĞLAYACAK

ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında ihtiyaçları ve taleplerini İAÜ BioCube iletecek, İAÜ BioCube ulusal ve uluslararası proje, inovasyon ve iş fikirleri çağrılarını toplayarak, fikirlerin geliştirilmesi, olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesi sürecinde ASELSAN’a akademik destek sağlayacak.