Covid-19 salgını, milyonlarca insanın fiziksel sağlığı kadar psikolojik dengesini de olumsuz etkiledi. Ağır koşullarda yaşanan pandemi sürecinde üniversite öğrencileri de, eğitimde başvurulan zorunlu kısıtlamaların kariyer yaşamlarını olumsuz etkilediği gerilimli bir sürece maruz kaldılar. Altınbaş Üniversitesi, yaşadıkları bu zor dönemde öğrencilere destek olmak amacıyla 2017 yılından bu yana sürdürdüğü sanatla terapi atölyelerinin içeriğini geliştirerek online platforma taşıdı.

Düzenledikleri atölyeler hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Psikolojik Destek Birimi Klinik Psikolog’Gizem Bodur Atalay, sanatla terapinin çeşitli fiziksel veya ruhsal hastalıkları olan bireyler ya da herhangi bir sorunu olmasa da kişisel gelişimlerini desteklemek isteyenlere sunulan bir terapi yaklaşımı olduğunu söylediKlinik Psikolog Atalay, “Sanatla terapi programlarımızla öğrencilerin psikolojik anlamda kendilerini tanıma, anlama ve duygusal farkındalık edinerek depresyonkaygıstres gibi psikolojik şikayetlerini azaltmayı ve daha iyi hissetmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

RESİM, KİL, KOLAJ ÇALIŞMALARIYLA PSİKOTERAPİ

Atölyelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler paylaşan Klinik Psikolog Gizem Bodur Atalay, şunları söyledi: “Sanatla grup terapide pek çok sanat dalından faydalanıyoruz. Atölyelerimizde daha çok resimkilkolaj çalışmaları gibi görsel sanatlar ağırlıklı terapiler uyguluyoruz. Her bir atölyede başlangıçta grup oyunları, nefes, gevşeme egzersizi, imgelem çalışması gibi ısınma çalışmalarının ardından verilen yönerge ile bir sanatsal ürün elde etmenin yanında grup olarak o günkü çalışmanın her birey üzerinde ne gibi bir etki bıraktığını, nelerin fark edildiğini konuşuyoruz. Yüz yüze terapilerde serbest hareket, dans çalışmaları ve hareketi resme dönüştürme uygulamaları yapıyoruz.  Bazen de resmi ya da heykeli, şiire, mektuba, öyküye dönüştürme gibi görsel sanatlar ve edebiyatın bir arada olduğu çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

PANDEMİ TRAVMALARINA KARŞI ÖZEL ATÖLYE 

Pandemi koşullarında süren eğitim döneminde yılın ilk çalışmasını ilk kez online olarak gerçekleştireceklerini söyleyen Klinik Psikolog Gizem Bodur Atalay, “Bu dönemki çalışma duygusal farkındalıkla birlikte psikolojik anlamda iyi hissetmeyi desteklemek, depresyon ve kaygı ile baş etmek üzerine olacak” diye konuştu. 7 hafta sürecek bir program planladıkları bilgisini veren Atalay, “Aynı zamanda araştırma projesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, üniversitemizin etik kurulunun da onayıyla psikolojik ölçümler almak üzere öğrencilerimizle ön-test ve son-test anketleri çalışacağız. Böylece çalışmalarımızın öğrenciler üzerindeki etkisini de değerlendirebileceğiz” ifadelerini kullandı.