Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, çalışmalarını şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak, üretilen bilgiyi toplumda kullanılır hale getirmek gibi amaçlarla kurulanALKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi13 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle hizmete girdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan; “ ALKÜ, bölgemize kazandırdığı ÜniversiteTeknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üniversitemiz ve sanayi arasında var olan iş birliğini izlemek, değerlendirmek, iş birliğinin yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yaparak yeni iş birliği modellerini geliştirecektir. Ayrıca Üniversitemizdeki Ar-Ge faaliyetlerini teşvik edip bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden artırarak bu tür faaliyetler sonucunda Üniversitemizde üretilen bilgileri sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini de sağlanmış olacağız” diye konuştu.

Üniversite ve sanayi arasında koordinasyonu sağlamak, araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek iş birliklerine aracılık etmek, bu kapsamda proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ortamın oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmenin Merkezin önemli işlevleri arasında bulunduğunu dile getiren Rektör Kalan; “Araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini desteklenerek toplumsal refaha katkıda bulunacağız” dedi.