Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından 23 yıldır geleneksel olarak düzenlenen çevreye duyarlı kişi ve kurumların ödüllendirildiği Çevre Hizmet Ödülleri  Töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

26 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri programı “Sürdürülebilirlik İçin Sıfır Atık Paneli” ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, Akdeniz Üniversitesi’nin ülkemizde, 23 yıldır düzenli bir şekilde sürdürülerek gerçekleştirilen “Çevre Hizmet Ödülü” veren tek üniversite olma ayrıcalığına sahip olduğunu söyledi.

“Çevre Üstümüze Vazife”

Gelecek nesillere her açıdan yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının bütünsel bir yaklaşım gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Orman, “Tüketim ve üretim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki doğal kaynaklar sınırsız değil. Sürdürülebilir üretim yöntemlerini tercih etmemiz ve fayda zarar ilişkisini irdelememiz gerekiyor. Ayrıca atık miktarımızı azaltmak, yahut geri dönüşüme göndermek en önemli hedeflerimiz arasında olmalı.” diye konuştu.

Prof. Dr. Orman, sürdürülebilir sağlıklı bir dünya için bireysel ve kurumsal olarak çevre duyarlılığının farkındalığın ve toplumsal bilincin de arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından geçilen panelde; Fraport TAV Antalya  Kalite Müdürü Dr. Musa Güngören “Sürdürülebilir Çevre Faaliyetleri” başlıklı, TURMEPA Deniz Temiz Derneği Çevre ve Atık Yönetimi Koordinatörü Dağhan Mehmet Yazıcı “Sıfır Atık Mavi” başlıklı, İTÜ ETA Vakfı Konyaaltı Doğa Koleji’nden Kampüs Müdürü Ceyhun Deveci “Sürdürülebilir Dünya ve Çocuklar” başlıklı ve AGT Ağaç. San. ve Tic. A.Ş’den Çevre Yöneticisi Tolga Altın “Atığın Biyokütle Olarak Kullanılması” başlıklı konuşmalarını yaptı.

Ödüller Takdim Edildi

Panelin ardından ikinci oturumda Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Bildiğiniz gibi içinde yaşadığımız zaman  diliminde hızlı bir sanayileşme, teknolojik gelişmelerle birlikte  artan çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bunun yanında nüfus artışı, küresel ısınma vb. sebeplerle ile  birlikte bu sorun gitgide daha da büyümektedir. Bireysel önlemlerin yanında artan çevre sorunlarına karşı topyekün önlem alınması artık zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple çevre ve doğal kaynakların korunmasında başta üniversitelerimiz, belediyelerimiz ve çevre dostu kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi olarak çevre sorunlara karşı yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Toker,  “Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çevreye sorunlarına karşı savaşan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla 23 yıldır geleneksel olarak verdiğimiz Çevre Hizmet Ödülleri. Bu vesileyle bu programı düzenleyen AKÇAM Müdürümüz Prof. Dr. Şule Orman’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.” dedi.

Ödül alan kurum ve kuruluşları tebrik eden Prof. Dr. Toker, “Çevreye yaptıkları katkılar sebebiyle geleceğimize miras bırakabileceğimiz çalışmalar bunlar. Bu kıymetli çalışmalarınızdan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan adına, Üniversitemiz adına teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

AKÇAM Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Yonca Sönmez, Doç. Dr. Ayça Erdem, Prof. Dr. Murad Çanakçı da birer konuşma yaparak ödül almaya hak kazanan kişi ve kurumları çevreye duyarlı yürüttükleri çalışmalardan dolayı ve kazandıkları ödülden dolayı tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından ödül kazanan kişi ve kurum temsilcilerinin katılımıyla ödül takdimine geçildi.

Ödül kazanan kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende ödüller İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hale Özgün, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Çevikol Tuncer, TURMEPA Deniz Temiz Derneği Çevre ve Atık Yönetimi Koordinatörü Dağhan Mehmet Yazıcı, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın,  Antalya Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı, Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu Okul Müdürü Ayşe Görür, Manavgat Milli Egemenlik Ortaokulu Proje Sorumlusu Öğretmen Banu Kan, Kepez Emine Fatma Çevik Anaokulu Okul Müdürü Cüneyt Gökçe, Fraport TAV Antalya Kalite Müdürü Dr. Musa Güngören, İTÜ ETA Vakfı Konyaaltı Doğa Koleji Kampüs Müdürü Ceyhun Deveci, AGT Ağaç. San. ve Tic. A.Ş. Çevre Yöneticisi Tolga Altın ve Yüksel Tohum AR-GE Müdürü Dr. Ercan Özkaynak, Lara Barut Otel Kalite Müdürü  Gülbahar Ölmez, Bilgin Anaokulu Sahibi Bilgin Erciyas, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan Erol ve Yazılım Mühendisi Engin Ülger’e takdim edildi.

Tören sonunda tüm katılımcılara çevreye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür edilirken katılımcılar da Akdeniz Üniversitesi’nden böyle bir ödüle layık görülmelerinden dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödül- 2019 Töreni Takdim Listesi;

Bilim Onur Ödülü “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmaları” ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya

Bilim Hizmet Ödülü  “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmaları”  ile İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hale Özgün’e

Türkiye Ölçeği (Özel) “Sıfır Atık Mavi Seferberliği” ve “Ülke genelindeki deniz ve kıyıların korunması” çalışmaları  ile TURMEPA Deniz Temiz Derneği adına Çevre ve Atık Yönetimi Koordinatörü Dağhan Mehmet Yazıcı’ya

Antalya Ölçeği (Kamu) “Çevresel Gürültü Kapsamında Müfredat İçeriği ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi” projesi  ile Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına  İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın’a

Antalya Ölçeği (Kamu) “Uluslararası kuruluşlar tarafından hibe alan projeleri; Çevre eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları; Yenilikçi peyzaj çalışmaları”  ile Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Av. Cansel Çevikol Tuncer’e

Antalya Ölçeği (Kamu) “Sera Atıkları Tehdit Değil Toprağa Can Olsun…” (Sera Atıklarından Zengin Organik Madde İçeren Kompost Üretimi) projesi  ile Antalya Kepez Belediyesi adına Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı’ya

Antalya Ölçeği (Kamu) “Kemer ilçesinde bulunan endemik bitki türlerinin korunması” proje ve çalışmaları  ile  Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu Okul Müdürü Ayşe Görür’e

Antalya Ölçeği (Kamu) “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan geri dönüşüm” projesi”  ile Manavgat Milli Egemenlik Ortaokulu adına Proje Sorumlusu Öğretmen Banu Kan’a

Antalya Ölçeği (Kamu) “Eko-Okul” çalışmaları  ile Kepez Emine Fatma Çevik Anaokulu Okul Müdürü Cüneyt Gökçe’ye

Antalya Ölçeği (Özel) “Sürdürülebilir Çevre” çalışmaları  ile Fraport TAV Antalya  adına Kalite Müdürü Dr. Musa Güngören’e

Antalya Ölçeği (Özel) “Atık malzemeler kullanılarak nesli tükenmekte olan canlıları resmederek gelecek nesillere aktarılması” projesi ve “Çevre, enerji, sıfır atık, geri dönüşüm” konularında yapılan proje ve etkinlikler  ile İTÜ ETA Vakfı Konyaaltı Doğa Koleji  adına Kampüs/Okul Müdürü Ceyhun Deveci’e

Antalya Ölçeği (Özel) “Üretim sonucu oluşan atıkların tesis içerisinde geri kazanımı/yeniden kullanımı”  ile AGT Ağaç. San. ve Tic. A.Ş.  adına Çevre Yöneticisi Tolga Altın’a

Antalya Ölçeği (Özel) “Sıfır atık yönetim sistemi ile bitkisel atıklardan kompost ve solucan gübresi üretimi” ve “Atık su arıtma tesisi kurarak atık su yönetimi” gerçekleştirilmesi  ile Yüksel Tohum AR-GE Müdürü Dr. Ercan Özkaynak’a

Antalya Ölçeği (Özel) “Çevreci otel yönetimi”  ile Lara Barut Otel adına Kalite Müdürü  Gülbahar Ölmez’e

Antalya Ölçeği (Özel) “Üreterek geri dönüşüm farkındalığı” projesi  ile Bilgin Anaokulu  adına Okul Sahibi Bilgin Erciyas’a

Özel Ödül “Ağır egsoz gazlarını tutarak ekolojik katkı sağlayan Verbascum (Sığırkuyruğu) bitkisinin  kullanımını yaygınlaştırma” çalışmaları ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Erhan Erol’a

Özel Ödül “Katı Atıkların Yapay Zeka Destekli Ayrıştırma ve Değerlendirme Sistemi” projesi  ile Yazılım Mühendisi Engin Ülger’e takdim edildi.