Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazarak üniversitelerin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesini istedi. YÖK, ayrıca yükseköğretim kurumlarında yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için üniversitelerdeki akademik ve idari personelin de kademelendirelerek öncelikli aşılama programına dâhil edilmesini önerdi.