Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ait değerlendirme raporunu yayımladı. Analizler, istatistikler, önceki yılların sonucuyla karşılaştırma gibi birçok başlıkta incelenen 2020-YKS’de öğrencilerin özellikle sayısal derslerdeki düşük başarı oranı dikkat çekti. Matematik ve fen bilimleri derslerinde çok sayıda aday hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

SAYISAL DERSLERDE BAŞARI ORANI DÜŞÜK
Temel Yeterlilik Testi (TYT) temel matematik doğru cevap sayıları arasında en sık gözlenen değer sıfır ile bir oldu. Adayların yüzde 77’sinin doğru cevap sayısının 10 ve altında kalması başarının düşüklüğünü gözler önüne serdi. Temel matematik testinde 40 sorunun tamamını 2 bin 196 aday doğru cevaplarken, 399 bin 271 kişi hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Fen bilimleri testinde ise 20 sorunun tamamını 1.315 aday doğru cevaplarken 553 bin 129 aday hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

EN ÇOK DOĞRU DİN KÜLTÜRÜ SORULARINDA
2020-TYT sosyal bilimler testinin alt testlerinde yer alan soruların doğru cevaplanma yüzdelerinin ortalamasında din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öne çıktı. Yüzde 70.4 doğru cevaplanma yüzdesiyle ilk sırada din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yer alırken, yüzde 13.2’lik oranla ilave felsefe soruları en az doğru cevap verilen ders oldu.

AYT’DE EN YÜKSEK DOĞRU CEVAP ORANI COĞRAFYA’DA
Alan Yeterlilik Testi (AYT) sosyal bilimler-2 testinde en yüksek oranda doğru cevaplanan soru coğrafya-2 alt testindeki yedi numaralı soru oldu. Sanayileşme sürecine bağlı büyüyen şehirlerdeki ortak özelliklerle ilgili sorulan soruda adayların yüzde 73’ü doğru şıkkı cevapladı.

BİYOLOJİDE KAFALAR KARIŞIK
Fen bilimleri testinde en yüksek oranda doğru cevaplanan soru da en düşük oranda doğru cevaplanan soru da biyoloji testindeydi.

LİSE SONLAR ŞANSLARINI SENEYE TAŞIMAK İSTEDİ
2020- YKS’de adayların TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) gibi sınavlarda gösterdikleri performansın bir önceki yıla göre değişimini eğitim uzmanı Salim Ünsal yorumladı. Ünsal, pandeminin sınava girişi etkilemediğini vurgulayarak şöyle konuştu:
“Başvurudaki azalmayla birlikte pandemi nedeniyle de çok sayıda adayın sınava girmemesi bekleniyordu. Zira sınav ortamı sağlık güvenliği bakımından adayları tedirgin etmişti. Ancak başvurup da sınava girmeyen aday sayılarında büyük değişim yaşanmadığı ve adayların tüm riski göze alarak sınavlara girdiği gözlendi. 2019 yılında başvuruda bulunan adayların yüzde 4.95’i sınava girmezken 2020’de bu oran yüzde 5.30 olarak gerçekleşti.

AÇIK LİSEDEN SINAVA GİREN ADAY SAYISI ARTTI
Sınava giren adayların okul türleri dağılımında yine Anadolu liseleri ve meslek liseleri başı çekti. Bu iki okul türünden sınava giren aday oranlarında yüzde 3’lük bir artış yaşandı. 2019’da sınava katılan aday sayısı bakımından üçüncü sırada yer alan imam hatip liseleri yerini açıköğretim lisesine bırakarak dördüncü sıraya geriledi. Pandemi nedeniyle bazı adayların açık liseye geçmelerinin bu sıralama değişikliğinde etkili olduğu gözlendi. 2019 yılında sınava başvuranların yüzde 8.47’si açık liseden gelen adaylardan oluşuyorken, 2020’de bu oranın yüzde 9.01’e yükseldiği görüldü.

LİSE SON SINIFLARIN SINAVA GİRİŞ ORANI DÜŞTÜ
2020 yılı AYT başvurularının yüzde 11.65 azaldığı bir yıl oldu. 2019’da bu sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 24 bin 549 iken, 2020’de bu sayı 1 milyon 788 bin 590’a geriledi. AYT’ye katılanlarda mezun düzeydeki aday oranı artarken, son sınıf düzeyindeki aday oranında yüzde 2’lik bir gerileme yaşandı. Özellikle salgın döneminde iyi hazırlık yapamadığını düşünen son sınıf öğrencilerin bir kısmı sınava girmeyerek şansını bir sonraki yıla bıraktı.

MATEMATİKTE BAŞARI DÜŞÜK GAYRET YÜKSEK
AYT’nin testlerine katılan aday dağılımlarında da kayda değer bir azalma yaşandı. Edebiyat-sosyal bilimler-1 testinde katılım yüzde 82’den yüzde 75’e, sosyal bilimler-2 testinde yüzde 73’ten yüzde 64’e, fen bilimleri testinde yüzde 70’ten yüzde 67’ye geriledi. Matematik testinde ise katılım oranı değişikliği yaşanmadı ve başvuran her 100 adaydan 90’nı matematik sorularını cevaplamaya çalıştı. Bu oranlara bakıldığında adayların en yüksek katılımı matematik testinde gösterdikleri gözlendi.

AYT ORTALAMALARI SIRALAMA ŞOKUNUN SEBEBİ OLDU
Bu yıl AYT sıralamalar itibariyle kıyametin koptuğu bir sınav olarak tarihe geçmişti. Adaylar beklediklerinden daha iyi puanlar almalarına rağmen, sıralamada özellikle sayısal ve eşit ağırlıklı puanlarda, 2019 yılına göre önemli gerilemeler yaşamışlardı. Bunun sebebinin AYT’nin ortalamalarında saklı olduğu görüldü. Aday sayısı azalmasına rağmen matematik testinde yüzde 7.1’lik, fen bilimlerinde ise yüzde 2.8’lik bir performans artışı özellikle sayısal sıralamalarda hayal kırıklıklarının birinci nedeni oldu. Matematikteki bu artıştan eşit ağırlıklı puan sıralamaları da nasibini almış oldu. Sosyal bilimler-2 testinde performans sadece binde 1 artarken edebiyat sosyal bilimler-1 testinde yüzde 1.1’lik gerileme yaşanınca sıralama olarak bundan sözel öğrenciler karlı çıktı.

BARAJLAR DÜŞÜNCE BARAJI GEÇEN ADAY SAYILARI ARTTI
Sınav tarihindeki değişiklik sonrasında alınan karar gereği TYT süresi 30 dakika uzatılmış ve AYT puan barajları 180’den 170’e düşürülmüştü. Bu nedenle barajı geçen aday sayılarında katılımlar düşmesine rağmen bir önceki yıla göre önemli artışların yaşandığı gözlendi. 2019 yılında TYT’de her 100 adaydan 74’ü barajı geçerken 2020’de bu oran her 100 adayda 77.3 olarak gerçekleşti.”