İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sevgi KILIÇ ÖZDEMİR ve Prof. Dr. Ekrem ÖZDEMİR tarafından başvurusu yapılan “Hedeflendirilebilir Ultrason Kontrast Ajanı Mikroköpükçüklerin Tasarımı ve Üretimi” başlıklı patent T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir.

Ultrason, başta koroner kalp damar hastalıkları (ekokardiografi) olmak üzere, çeşitli hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Görüntüleme esnasında sistemik dolaşıma enjekte edilen mikroköpükçükler, görüntünün netliğini ve çözünürlüğünü artırmaktadır. Mikroköpükçükler mikron boyutlarındaki gaz kabarcıklarını stabilize eden fosfolipid esaslı zar tabakadan oluşmaktadır. Geliştirilen kontrast ajanı, belirli bir hastalık reseptörüne bağlanmak üzere hedeflendirilebilmekte; ilaç, gen, enzim, protein, ve DNA gibi molekülleri, ve bunları ihtiva eden lipozom ve vesikülleri taşıyabilmektedir. Yeni formulasyon ile ultrason kontrast ajanı mikroköpükçüklerin maliyeti de önemli oranda azaltılmıştır.

Ultrason kontrast ajanları Amerika ve Avrupa’da klinik uygulamalarda kullanılmakla birlikte ülkemizde kullanımı kısıtlanmıştır. Ultrason kontrast ajanı mikroköpükçükler hedef organ ya da dokularda görüntü kalitesini iyileştirme ve çözünürlüğü artırma gibi etkilerinin yanında, hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemi olarak da kullanılabilmektedir. TÜBİTAK desteği ile yürütülen çalışmalarda geliştirilen patente konu olan ürünün ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.